Het bestuur van de European Innovation Council (EIC) uit kritiek op de door de Commissie geïntroduceerde veranderingen in het EIC-fonds. Deze leiden namelijk tot ernstige financieringsvertragingen bij begunstigden.. het bestuur bedankt de ITRE-commissie van het Europees Parlement die de problemen aan de kaak stelt in een eigen initiatief-rapport. Het EIC-bestuur doet een vijftal aanbevelingen om de problemen te verhelpen.


Ook bestuur European Innovation Council is klaar met vertraging EIC-financiering

EIC-bestuur wil snel oplossingen   

Het bestuur van de European Innovation Council (EIC) is niet te spreken over de veranderingen die de Europese Commissie heeft aangebracht in het EIC-fonds. Deze aanpassingen leiden immers tot ernstige vertraging en ondermijnen zodoende het doel van de EIC om Europa's innovatiepotentieel beter te benutten. In een statement verwelkomt het EIC-bestuur de kritische noten die de ITRE-commissie van het Europees Parlement onlangs maakte in een rapport.

Aanbevelingen om EIC-fonds te operationaliseren 

Om de situatie te verbeteren doet het EIC-bestuur vijf aanbevelingen. Zij beveelt aan de veranderingen in het EIC-fonds zo snel mogelijk te implementeren zodat wachtende bedrijven eindelijk hun financiering ontvangen. Het EIC-bestuur roept de Commissie op dit vóór december 2022 te doen om de door het Parlement voorgestelde bevriezing van het EIC-budget te voorkomen. Ook het schrappen van de voorwaarde dat het College van Commissarissen iedere investeringsbeslissing moet goedkeuren kan het financieringsproces versnellen. Bovendien strijkt het niet met de regels die stellen dat de EIC in indirect beheer wordt uitgevoerd. Het EIC-bestuur roept tenslotte op om het succesvolle model van de EIC-pilot voort te zetten. In de pilot investeerde de EIC gezamenlijk met andere investeerders om zo grotere financieringsbedragen voor beloftevolle maar risicodragende bedrijven mogelijk te maken.

Context

De EIC maakt onderdeel uit van Horizon Europe en beschikt over een budget van 10 miljard euro om baanbrekende innovaties te stimuleren. De EIC brengt voordelen met zich mee die nationale programma’s niet kunnen bieden, concludeerde Commissie onlangs in de pilotevaluatie. Deze evaluatie stelde echter ook dat de aanhoudende problemen met het EIC-fonds de kredietwaardigheid van bedrijven in gevaar brengt. De ITRE-commissie van het Parlement uitte in een conceptrapport kritiek op de veranderingen die de Commissie doorvoerde. Zij dreigt zelfs met het bevriezen van de EIC financiering in 2023 als de problemen niet tijdig worden opgelost. Op 1 september bespreekt ITRE het conceptrapport, waar het EIC bestuur met haar statement een voorzet voor doet.