Onderzoeksorganisaties delen hun bezorgdheid over de intellectuele eigendomsbepalingen voor EIC-gefinancierde Transitie- en Pathfinder-projecten. Zij roepen de Commissie op om deze bepalingen terug te draaien en de capaciteit van kennisvalorisatiediensten te versterken. Zoals ze nu staan beschreven, creëren de bepalingen serieuze obstakels voor de kennisvalorisatiediensten die door onderzoeksorganisaties worden uitgevoerd. Dit bedreigt de exploitatie van onderzoeksresultaten.


Onderzoekskoepels pleiten voor aanpassing intellectuele eigendomsbepalingen EIC

Kennisvalorisatie in het geding  

Europese onderzoekskoepels zijn ontgoocheld over de schadelijke en complexe bepalingen inzake intellectueel eigendom (IP) van de European Innovation Council (EIC) Pathfinder- en Transition-regelingen. Zij roepen de Commissie op om de bepalingen ongedaan te maken. Dit schrijven de organisaties in een gezamenlijk statement. Het statement is ondertekend door acht verschillende organisaties, waaronder EARTO, Coimbra Group en LERU. De IP-bepalingen houden geen rekening met de complexiteit van kennisvalorisatie waarbij wordt aangenomen dat onderzoekers, de zogenoemde EIC-uitvinders, het meest geschikt zijn om hun onderzoeksresultaten te exploiteren. Ze negeren hierbij het gegeven dat onderzoekers over het algemeen niet over de benodigde kennis en middelen beschikken om zich bezig te houden met kennisvalorisatie. Onderzoekers maken vaak gebruik van kennisvalorisatiebureaus, die ondersteuning bieden om onderzoeksresultaten te exploiteren.

Ingewikkelde juridische bepalingen  

Ook bevatten de EIC IP-bepalingen juridische onzekerheden die het beheer van intellectueel eigendom opdelen tussen verschillende actoren. De hierdoor veroorzaakte complexiteit schrikt investeerders af, die eerder investeren als een organisatie exclusieve IP-rechten heeft. Bovendien staan de bepalingen in conflict met regionale, nationale of institutionele regels. De onderzoeksorganisaties vinden de EIC IP-bepalingen hierdoor niet alleen contraproductief en een belemmering voor de kennisvergaring, ze zijn ook niet uitvoerbaar. De organisaties roepen daarom de Commissie op om dezelfde IP-bepalingen in de EIC te implementeren als in de rest van Horizon Europe.

Context

De Commissie streeft ernaar om kennisvalorisatie in de Europese Unie te verbeteren. Zo lanceerde zij eerder een platform om onderzoeksresultaten in de praktijk te benutten. Daarnaast riep zij lidstaten en kennisorganisaties op om het valorisatiebeleid te versterken. Om de hierbij komende uitdagingen rondom IP het hoofd te bieden, presenteerde de Commissie onlangs een gids voor slim beheer van intellectueel eigendom in Horizon Europe. Deze gids was een aanvulling op de eerder uitgebrachte gids over valorisatie van onderzoeksresultaten, welke moet leiden tot succesvolle valorisatie van onderzoeksresultaten. De onderzoekskoepels die bovenstaande statement publiceerden, zijn niet de enige met kritiek op de EIC. Ook het Parlement uitte recent scherpe kritiek op de huidige uitvoering van de EIC. De EIC is opgericht om baanbrekende onderzoeksprojecten te commercialiseren.

 

Mede geschreven door Julian Zwaal.