Het Parlement uit in een resolutie kritiek op de European Innovation Council. Het vindt de huidige uitvoering tekortschieten: aanvragen, evaluaties, toekenning en de transparantie zijn niet op orde. De volksvertegenwoordigers zijn van mening dat de EIC gemakkelijk te begrijpen moet zijn, weinig tijd moet kosten en eerlijk en transparant moet zijn.


Parlement uiterst kritisch over European Innovation Council

Ontevredenheid over aanvraagproces

Europese volksvertegenwoordigers hebben scherpe kritiek over de European Innovation Council (EIC). In een resolutie over de uitvoering van de EIC uiten zij hun onvrede over allerhande problemen en doen zij aanbevelingen om deze het hoofd te bieden. Het indienen van voorstellen voor de verschillende instrumenten van de EIC is bijvoorbeeld erg omslachtig; de benodigde informatie is verspreid over meerdere documenten. Het Parlement wil dat deze informatie op een coherente wijze beschikbaar komt. Voor de Accelerator in het bijzonder is het aanvraagproces lang en complex door alle stappen die gevraagd worden. Het Parlement is van mening dat de Accelerator een snel en eenvoudig instrument moet zijn en verzoekt de Commissie om het aanvraagproces te vereenvoudigen en de belemmeringen voor innovatieve start-ups weg te nemen.

Eveneens ergernis over evaluatieprocedure

Naast ontevredenheid over het aanvraagproces is er ook ergernis over de evaluatieprocedure; beoordelaars hebben maar 36 minuten om een volledig voorstel te evalueren. Volgens het Parlement is dit een van de redenen waarom aanvragers ontevreden zijn over de kwaliteit van de evaluatie. De volksvertegenwoordiging wil dat er zorgvuldig wordt gekeken naar klachten van aanvragers die wijzen op duidelijke inconsistenties in de evaluatie en verzoekt de Commissie te communiceren over de wijze waarop zij omgaat met deze klachten. Daarnaast volstaat een ’nee’ van slechts één van de drie beoordelaars om de gehele aanvraag af te wijzen. Het Parlement wil de weerleggingsprocedure aanpassen, zodat aanvragers meer tijd hebben en weten wat er met een weerlegging gebeurt.

Subsidietoekenningstermijn blijft heilig

Het Parlement wijst verder op het ongenoegen onder de aanvragers over de subsidietoekenningstermijn. Het maximum van vijf maanden voor een beslissing wordt namelijk bijna nooit gehaald. De Pathfinder Open Call 2021 had bijvoorbeeld al vijf maanden nodig voor enkel de evaluatie. Voor de Accelerator bedroeg deze periode zelfs twaalf maanden; de Commissie begon pas in de zomer van 2022 met de toekenning van de begunstigden die in 2021 zijn geselecteerd. Juist bij innovatieve projecten is snelheid gewenst. Daarom verzoekt het Parlement de Commissie om de subsidietoekenningstermijn af te stemmen op de evaluatiecriteria.

Zorgen om transparantie

Het gebrek aan transparantie is het Parlement een doorn in het oog. Het benoemt twee belangrijke punten van zorg: gebrek aan transparantie over hoe de onderwerpen worden geselecteerd en gebrek aan transparantie over de wijze waarop de programmabeheerders de portefeuilles beheren. Het Parlement benadrukt dat de uitvoering transparant moeten verlopen, want anders verliest het instrument geloofwaardigheid. Het beveelt aan zo spoedig mogelijk een onafhankelijk orgaan op te richten, indien blijkt dat dit de transparantie kan verbeteren.

Context

De EIC is opgericht om baanbrekende innovatieprojecten ondersteunen. Toch wil het in de uitvoering niet vlotten. Er zijn aanhoudende problemen met het EIC-fonds, waardoor ondernemingen lang moeten wachten op financiële steun. Het bestuur van de EIC en het Parlement uitten al eerder kritiek op de aanhoudende vertraging. Bovendien zijn er zorgen om de toegankelijkheid, bijvoorbeeld rond deelname uit widening-landen. Het Parlement schreef de resolutie op eigen initiatief en de Commissie is niet gebonden aan de bevindingen. Toch is de kritiek politiek gezien een duidelijk signaal dat de Commissie aan de bak moet.

 

Mede geschreven door Julian Zwaal.