Europa blijft terrein verliezen ten opzichte van concurrenten als China en de VS op het gebied van onderzoek & innovatie, blijkt uit het tweejaarlijkse Science, Research and Innovation Performance (SRIP)-rapport. Nieuwe energie is nodig om het Europese klimaat voor innovatieve bedrijven te verbeteren. Het rapport biedt steun aan de Nieuwe Europese Innovatieagenda.


O&I-prestaties EU laten zien dat een nieuwe Innovatieagenda nodig is

Europa verliest terrein tijdens pandemie

Europa's positie in het mondiale onderzoek & innovatie (O&I)-landschap is tanende, blijkt uit het tweejaarlijkse Science, Research and Innovation Performance (SRIP)-rapport. China is nu de leider als het gaat om aantal wetenschappelijke publicaties en de VS behoudt haar leidende positie op het gebied van kwaliteit en impact, terwijl de EU tijdens de pandemie op een alsmaar grotere afstand is komen te staan in de wereldwijde race om technologische macht. De nieuwe Europese Innovatieagenda van de Commissie lijkt dus geen minuut te laat te komen. Ingegeven door de cijfers uit het SRIP focust de Commissie op deep tech innovatie in de agenda.

Prestaties verschillen per sector

Hoewel de positie van de EU vooral erodeert, is zij wel leider in patentaanvragen op het gebied van klimaat en ook in bio-economie en gezondheid scoort zij sterk. Een aantal Europese sectoren, zoals gezondheid en ICT-diensten, verhoogden hun uitgaven in O&I, maar vele andere sectoren zagen hun O&I-investeringen juist dalen, zoals de chemische, automobiele en ruimtevaartsector. Het laatste EU Industrial R&D Investment Scoreboard toonde ook aan dat private uitgaven in O&I binnen de EU een groot probleem zijn. De Europese industrie investeert significant minder (1,5%) dan China (1,7%) en VS (2,3%).

Koerswijziging nodig

Er is nieuwe energie nodig op onderwerpen die al lang een probleem vormen voor de innovatiecapaciteit van de EU, zoals de toegang tot financiering, regelgeving en ongelijkheden in het Europese O&I-landschap. Het rapport presenteert een aantal adviezen voor beterschap die in lijn lijken te liggen met hetgeen de innovatieagenda adresseert. Naast een oproep om meer te investeren, adviseren de auteurs ook te focussen op andere zaken die belangrijk zijn voor goede O&I-prestaties, zoals digitalisering en menselijk kapitaal. Onderwijs- en trainingsbeleid zal zich veel meer moeten focussen op kansarme studenten. Ook omscholingsbeleid zal cruciaal zijn in de wereldwijde tech race.

Context

Iedere twee jaar publiceert de Commissie het SRIP-rapport om in de O&I-prestaties van de EU te duiken. Twee jaar geleden concludeerde de Commissie dat O&I centraal moet staan in de groene en digitale transitie in Europa. Ook wees zij toen op het belang van transformatief innovatiebeleid voor een succesvolle Europese Green Deal.