Onderzoek en innovatie moeten centraal staan in de ecologische en digitale transitie in Europa. Dit stelt de Commissie in haar rapport over de staat van onderzoek en innovatie in de EU. Op basis van 700 pagina’s analyse doet de Commissie elf aanbevelingen die onder andere het belang van een vooruitstrevend innovatiebeleid en Europa’s positie in de race om technologische ontwikkeling onderstrepen.

Commissie: onderzoek en innovatie cruciaal in ecologische en digitale transitie Europa

Onderzoek en innovatie moeten centraal staan in de ecologische en digitale transitie in Europa. Dit stelt de Commissie in haar rapport over de staat van onderzoek en innovatie in de EU. Op basis van 700 pagina’s analyse doet de Commissie elf aanbevelingen die onder andere het belang van een vooruitstrevend innovatiebeleid en Europa’s positie in de race om technologische ontwikkeling onderstrepen.

O&I cruciaal in crisisherstel en duurzame groei

De rol van onderzoek en innovatie (O&I) in het bewerkstelligen van economisch herstel en duurzame groei voor burgers, bedrijven, regio’s en lidstaten is cruciaal. Zo concludeert de Commissie in haar tweejaarlijkse rapport Science, Research and Innovation Performance of the EU’ waarin het de Europese prestaties op het gebied van onderzoek, technologie en innovatie onder de loep neemt. Om een toonaangevende speler te blijven op dit gebied zullen de EU en haar lidstaten meer moeten investeren.

Horizon programma’s van groot belang

Mariya Gabriel, Europees commissaris voor onder meer onderzoek & innovatie, ziet hierin een centrale rol voor Horizon 2020 en opvolger Horizon Europe. Op dit moment gaat slechts 2,2% van het Europees bbp naar O&I, wat veel minder is dan in andere machtsblokken zoals Japan, Zuid-Korea en de VS. Daarnaast benadrukt de Commissie het belang van vaardigheden in de technologische revolutie, waarbij O&I-beleid als belangrijke aanjager kan fungeren om op duurzame wijze werkgelegenheid te garanderen.

Transformatief innovatiebeleid nodig in Europese Green Deal

Op basis van de Europese prestaties op het vlak van O&I in de afgelopen twee jaar, doet de Commissie een elftal aanbevelingen. Als overkoepelende aanbeveling wijst de Commissie op de Europese Green Deal: om deze ambitieuze plannen te bewerkstelligen is een transformatief innovatiebeleid nodig. Ook moet het O&I-beleid worden gemoderniseerd, zodat het aansluit bij het digitale tijdperk. Hierbij moeten onderzoeksresultaten een meerwaarde hebben voor de samenleving, de economie en beleid. Zo dragen 84 procent van de investeringen onder Horizon 2020 bij aan minstens één van de Sustainable Development Goals. Tot slot moet Europa haar positie in de race om technologische ontwikkeling versterken, bijvoorbeeld door het stimuleren van een ecosysteem waarin innovatiebedrijven en startups kunnen groeien. Op dit moment werkt de helft van de Europeanen in de kenniseconomie.

Context

Iedere twee jaar evalueert de Commissie de onderzoeks- en innovatieprestaties van de Europese Unie in haar ‘Science, Research and Innovation Performance of the EU' rapport. Hierin vergelijkt de EU op basis van cijfers de prestaties op het gebied van O&I met andere machtsblokken. In het vorige rapport uit 2018 benadrukte de Commissie het belang van een nieuwe benadering voor innovatie. In Horizon Europe is er veel aandacht voor innovatie in Pijler 3.