Investeringen in onderzoek en ontwikkeling door de Europese industrie namen in 2020 af met 2,2% ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat blijkt uit het EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Wereldwijd nam het aantal investeringen toe, waardoor de EU terrein verliest ten aanzien van de concurrentie. Vooral in de auto-industrie en ruimtevaart en defensie namen Europese investeringen af, in de ICT en gezondheid namen ze toe. Nederland staat op plek 3 in de EU qua investeringen.


Bedrijven in VS en China investeren flink in O&O, EU heeft het nakijken

Europese investeringen dalen, concurrentie investeert meer

Europese industriële investeringen daalden in 2020 met 2,2% ten opzichte van 2019. Dat wordt duidelijk uit de 2021-editie van het EU Industrial R&D Investment Scoreboard. De toegenomen investeringen in China (18,1%) en de VS (9,1%), gecombineerd met een gemiddelde wereldwijde stijging van 6,0%, laten zien dat de afstand tussen de EU en haar mondiale concurrenten groter wordt. Dit investeringsgat komt voornamelijk door het gebrek aan Europese investeringen in de snelgroeiende high-tech (digitale) industrie. Het grootste deel van de Europese industrie bestaat uit auto-industrie en ruimtevaart en defensie, waarin investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) flink afgenomen zijn door de pandemie. De gezondheids- en ICT-sector groeiden wel in de EU. Van de top 50 grootste O&O-investeerders komen er 14 bedrijven uit de EU. Wat betreft investeringen in groene technologie staat de EU wel op de tweede plek wereldwijd. Hiermee wordt toegewerkt naar het voldoen aan de Sustainable Development Goals.

EU-bedrijven hard op weg naar klimaatneutraliteit 

Los van de relatieve daling aan O&O investeringen in de EU ten opzichte van China en de Verenigde Staten, blijft de EU vooroplopen voor wat betreft het werken aan klimaatneutraliteit. Veel ondernemingen investeren in toenemende mate in het ontwikkelen van groene technologieën en innovatieve ideeën die bijdragen de groene transitie binnen de EU. Resultaten in het rapport laten een stijgende groei van groene patenten zien, waardoor de EU China en de VS achter zich laat. Daarbij investeren bedrijven binnen Europa steeds vaker in lijn met de Sustainable Development Goals. Als voorbeeld kan daarbij worden gewezen op het feit dat energie-intensieve bedrijfstakken steeds vaker aandacht besteden aan het beschikbaar maken van betaalbare en schone energie.

Nederland presteert goed in Europa

Nederland staat Europees gezien op de derde plek (10,3%) qua O&O-investeringen in de EU, na Duitsland (47,2%) en Frankrijk (17,4%). Uit de top 20 van Europese bedrijven zijn er 3 gevestigd in Nederland: Stellantis op plek 10, Airbus op plek 15 en ASML op plek 19. In totaal zijn er van de top 1000 Europese bedrijven 63 gevestigd in Nederland. Echter doen Nederlandse bedrijven maar 30% van hun O&O investeringen in Nederland zelf. Wel is van alle uitvindingen in Nederland 14% groen, wat het hoogste percentage op Europees niveau is.

Context

De Commissie analyseert jaarlijks in het Industrial R&D Investment Scoreboard de investeringstrends van de 2.500 grootste onderzoeksintensieve bedrijven uit de hele wereld. Uit een eerder rapport bleek al dat de EU terrein verliest ten opzichte van de VS en China. Hoewel uit het scorebord blijkt dat de Nederlandse private sector Europees gezien relatief goed presteert, is dat minder het geval voor Nederlandse publieke investeringen.