De Commissie vraagt uw mening over het strategisch plan voor Horizon Europe. Voor ieder cluster in het onderzoeksprogramma heeft de Commissie vier tot zes gewenste doelen geformuleerd. Per doel wordt gevraagd of de verwachtingen helder zijn en hoe onderzoek kan bijdragen. Reageren kan tot en met 18 september 2020.

Nieuwe consultatie strategisch plan Horizon Europe verfijnt details

Geef input

U kunt nu input geven op het strategisch plan voor Horizon Europe. De Commissie heeft in een conceptversie vier tot zes gewenste doelen geformuleerd voor de zes thematische clusters in Horizon Europe (“expected impacts”). Deze doelen moeten richting geven aan Europese onderzoeksactiviteiten in de komende programmaperiode. Voor ieder van de doelen vraagt de Commissie of de verwachte impact duidelijk is, of onderzoek kan bijdragen en of de tekst goed aansluit op de geformuleerde ambities. Daarnaast kan men aangeven hoe het cluster zich verhoudt tot andere onderdelen van Horizon Europe en andere Europese programma’s. Reageren kan tot en met 18:00 op 18 september 2020.

Context

Het strategisch plan moet richting geven aan Europees onderzoek en de impact van Horizon Europe vergroten. Een drieledig consultatieproces in 2019 moest het kennisveld en de maatschappij betrekken bij het bepalen van de prioriteiten voor Europees onderzoek. Dat proces mondde in januari 2020 uit in de oriëntaties voor het strategisch plan, waarin people, planet en prosperity centraal staan. De consultatie zou eigenlijk eind juni opengesteld worden. Volgens de Commissie waren nog nooit zoveel mensen betrokken bij het bepalen van Europese prioriteiten: 9000.