People, planet & prosperity staan centraal in oriëntaties op strategisch plan Horizon Europe

13 januari 2020

De kernwoorden people, planet & prosperity moeten de richting bepalen voor pijler twee van Horizon Europe, zo valt te lezen in de definitieve oriëntaties op het strategisch plan. Met name de duurzaamheids- en de digitaliseringstransitie worden door de Commissie en een brede waaier aan belanghebbenden gezien als belangrijkste beleidsprioriteiten. De missies en partnerschappen zijn de voornaamste instrumenten waarmee de beleidsprioriteiten moeten worden behaald.

People, planet, prosperity

Mens, planeet, welvaart: deze kernwoorden zijn beoogd de richting aan te geven voor pijler twee van Horizon Europe, zo blijkt uit de definitieve versie van de oriëntaties op het strategisch plan van het nieuwe Kaderprogramma. Aangezien in pijler twee de onderzoeks- en innovatieactiviteiten gericht op maatschappelijke impact zijn ondergebracht, zijn op concreter niveau ook de politieke prioriteiten van de zojuist gestarte Commissie richtinggevend, en dan met name de Green Deal en de digitale transitie. Deze prioriteiten moeten diverse maatschappelijke uitdagingen, zoals bevolkingsgroei, technologische verandering en verstedelijking omzetten in nieuwe kansen. Het is de bedoeling dat specifieke principes, bijvoorbeeld gendergelijkheid en open science-beleid, over de gehele breedte van pijler twee een belangrijke rol spelen, net als de sociale- en geesteswetenschappen. 

Complementaire beleidsinstrumenten

Pijler twee van Horizon Europe zal bestaan uit een grote variëteit aan beleidsinstrumenten die er gezamenlijk voor moeten zorgen dat de prioriteiten behaald worden. Onder andere de missies gaan een grote rol spelen om gerichte, ambitieuze en meetbare doelen te bereiken. Daarnaast zijn net als in Horizon 2020 de partnerschappen weer essentieel om maatschappelijke impact te bereiken, hetzij in een versterkte rol. Aan een eerdere lijst met 44 partnerschappen zijn er in de definitieve versie vijf toegevoegd: One Health AMR, Geological Service for Europe, Sustainable, Smart and Inclusive Cities and Communities, Zero-emission Waterborne Transport en de nieuwe EIT-KIC voor cultuur.

Context

De oriëntaties op het strategisch plan komen voort uit een intensief consultatieproces, dat vanaf de zomer van 2019 is begonnen. Er zijn twee consultaties geweest op basis waarvan de definitieve versie is opgesteld. Ook hebben de R&I Days van afgelopen oktober bijgedragen aan de huidige versie. Het uiteindelijke strategisch plan, waarvan nog niet bekend is wanneer het wordt gepubliceerd, vormt de grondslag voor pijler twee van Horizon Europe.

Meer informatie: 

Publicatie Commissie: Orientations towards the first Strategic Plan for Europe
Artikel Neth-ER: Wat staat er nu al vast over Horizon Europe?
Artikel Neth-ER: De zes ambities van Von der Leyen
Artikel Neth-ER: Wat betekent de Green Deal voor het kennisveld?
Artikel Neth-ER: Consultatie strategisch plan Horizon Europe nu open
Artikel Neth-ER: Toekomst van EIT: focus op regionale impact en hoger onderwijs
Artikel Neth-ER: Consultatie 2e versie oriëntatie strategisch plan voor Horizon Europe geopend
Artikel Neth-ER: Eerste R&I Days: focus op duurzaamheid en creativiteit
Artikel Neth-ER: Resultaten consultatie implementatie Horizon Europe gepubliceerd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie: onderzoek en innovatie cruciaal in ecologische en digitale transitie Europa

Onderzoek en innovatie moeten centraal staan in de ecologische en digitale transitie in Europa. Dit stelt de Commissie in haar rapport over de staat van onderzoek en innovatie in de EU. Op basis van...

Lees meer

Nieuw MFK en coronaherstelfonds: Commissie maakt geld vrij voor kennis

De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel voor de meerjarenbegroting 2021-2027 en het coronaherstelfonds gepubliceerd. Hierin wil ze in totaal 94,4 miljard euro beschikbaar stellen voor Horizon...

Lees meer

Commissie ziet rol voor onderzoek en onderwijs in nieuwe biodiversiteits- en Farm to Fork-strategie

De Commissie benadrukt het belang van onderwijs en onderzoek in de nieuwe biodiversiteitsstrategie en farm to fork strategie die onlangs zijn gepubliceerd als kernonderdelen van de Green Deal. Zo...

Lees meer

EARTO: investeringen in onderzoek en innovatie essentieel voor duurzaam economisch herstel

Om Europa veerkrachtig, duurzaam en competitief uit de coronacrisis te loodsen, is het juist nu van groot belang om publieke en private investeringen in onderzoek en innovatie te ondersteunen en te...

Lees meer