Strategisch plan Horizon Europe verwacht eind juni

2 april 2020

De Europese Commissie verwacht eind juni een definitief concept van het strategisch plan voor Horizon Europe te publiceren. Daarvoor zal het al een concept voorleggen aan het Europees Parlement en de lidstaten. Dat blijkt uit het plan van aanpak voor het strategisch plan. Verder overweegt de Commissie eind juni een online consultatie over het plan te organiseren.

Eerst de politiek, dan het veld

De Commissie overweegt eind juni een versie van het strategisch plan van het strategisch plan voor Horizon Europe voor te leggen aan het kennisveld. Daarbij zou de nadruk moeten liggen op het versterken van het “impact-oriented narrative” van het plan. Dat blijkt uit het plan van aanpak voor de voorbereiding van het strategisch plan, dat de Commissie medio maart aan de lidstaten heeft voorgelegd. Eind april / begin mei wil de Commissie een eerste concept presenteren aan het Europees Parlement en de vertegenwoordigers van de lidstaten in het programmacomité dat Horizon Europe voorbereidt.

Bouwstenen van het plan

De basis van het strategisch plan wordt gevormd door de overeengekomen wetsteksten voor Horizon Europe, de zes prioriteiten van Ursula von der Leyen en de oriëntaties op het strategisch plan. Per cluster in pijler twee van Horizon Europe wil de Commissie de verwachte impact linken aan een aantal “key strategic orientations” voor onderzoek en innovatie. Bovendien zal de Commissie de verwachte impact benoemen van de European Research Council, de Marie Skłodowska-Curie Acties en de European Innovation Council, zonder deze instrumenten te willen sturen. Verder zal het strategisch plan de partnerschappen en missies voor de eerste vier jaar van Horizon Europe identificeren

Context

Het strategisch plan moet richting geven aan Europees onderzoek en de impact van Horizon Europe vergroten. Een drieledig consultatieproces in 2019 moest het kennisveld en de maatschappij betrekken bij het bepalen van de prioriteiten voor Europees onderzoek. Dat proces mondde in januari 2020 uit in de oriëntaties voor het strategisch plan, waarin people, planet en prosperity centraal staan.

Meer informatie:

Plan van aanpak Commissie: Methodological approach to the preparation of the first Horizon Europe Strategic Plan
Artikel Neth-ER: People, planet & prosperity staan centraal in oriëntaties op strategisch plan Horizon Europe
Artikel Neth-ER: Partnerschappen in 2020, de stand van zaken
Artikel Neth-ER: Missies in 2020, de stand van zaken
Artikel Neth-ER: Groen licht voor Horizon Europe: Commissie nu aan zet
Artikel Neth-ER: Een strategisch plan voor Horizon Europe
Artikel Neth-ER: De zes ambities van Von der Leyen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie maakt geld vrij voor kennis in MFK en coronaherstelfonds

De Europese Commissie verhoogt de budgetten voor kennis in de herziene meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds ten opzichte van eerdere voorstellen. De Commissie wil zo in totaal 105,8 miljard...

Lees meer

Commissie ziet rol voor onderzoek en onderwijs in nieuwe biodiversiteits- en Farm to Fork-strategie

De Commissie benadrukt het belang van onderwijs en onderzoek in de nieuwe biodiversiteitsstrategie en farm to fork strategie die onlangs zijn gepubliceerd als kernonderdelen van de Green Deal. Zo...

Lees meer

EARTO: investeringen in onderzoek en innovatie essentieel voor duurzaam economisch herstel

Om Europa veerkrachtig, duurzaam en competitief uit de coronacrisis te loodsen, is het juist nu van groot belang om publieke en private investeringen in onderzoek en innovatie te ondersteunen en te...

Lees meer

EUA: universiteiten mogelijk gekort door corona, belang Europese programma’s groeit

Veel universiteiten krijgen door de coronacrisis mogelijk te maken met fikse bezuinigingen. Hierdoor groeit het belang van Europese programma’s en verdere samenwerking tussen Europese en nationale...

Lees meer