1.249 postdoctorale onderzoekers kregen in 2023 een Marie Skłodowska-Curie Acties beurs. Dat was net iets meer dan in 2022. In totaal verdeelde de Commissie 260 miljoen euro over deze postdoctorale onderzoekers.


MSCA verdeelt 260 miljoen euro aan beurzen over 1249 onderzoekers

Iets meer MSCA-beurzen vergeven dan in 2022

Van de totaal 8.039 aanmeldingen kregen 1.249 postdoctorale onderzoekers uiteindelijk een Marie Skłodowska-Curie Acties (MSCA)-beurs. Daarvoor trok de Commissie 260 miljoen euro uit, blijkt uit haar persbericht. Dat is net iets meer dan in 2022, toen 1235 onderzoekers 257 miljoen euro aan MSCA-beurzen ontvingen. De postdoctorale onderzoekers verkregen via het uitwisselingsprogramma kans op werk in topuniversiteiten, onderzoekscentra, private en publieke organisaties, en mkb's. Aanmeldingen die geen fondsen ontvingen maar wel 85% of hoger scoorden op hun aanmelding, ontvangen een Seal of Excellence. Dit helpt postdoctorale onderzoekers om alternatieve fondsen te ontvangen.

Het geld van de MSCA is verdeeld

Met 221 miljoen euro aan European Postdoctoral Fellowships-beurzen verdelen 1.100 postdoctorale onderzoekers het grootste deel van de fondsen. Hiermee voeren postdoctorale onderzoekers projecten uit binnen het Horizonprogramma in EU- en geassocieerde landen. Het resterende deel van 39 miljoen euro komt van de Global Postdoctoral Fellowships. Hiermee voeren 139 postdoctorale onderzoekers projecten uit buiten de EU- of geassocieerde landen, zoals de Verenigde Staten. Daarnaast ontvingen er vijftig onderzoekers via het widening budget in Horizon Europe ERA Fellowships-beurzen.

Context

Het MSCA-onderdeel van Horizon Europe ondersteunt beginnende onderzoekers van alle wetenschappelijke disciplines met beurzen. Deze beurzen kunnen zowel individueel, als voor samenwerkingsverbanden bestemd zijn. MSCA biedt de mogelijk aan onderzoekers om voor een bepaalde periode in het buitenland onderzoek te doen. De Seal of Excellence kent de Commissie toe aan onderzoeksprojecten die voldoen aan alle criteria van Horizon Europe, maar geen financiering ontvangen vanwege het beperkte EU-budget. Onderzoekers die in aanmerking komen voor ERA Fellowships-beurzen komen uit widening-landen. Dat zijn EU-landen die minder goed presenteren op het gebied van onderzoek en innovatie. In 2022 vergaf de Commissie slechts 58 ERA Fellowships. De volgende ronde om voor MSCA Postdoctoral Fellowships aan te melden start op 10 april 2024.

 

Mede geschreven door Fleur Korte.