De Commissie trekt de komende twee jaar 1,75 miljard euro uit voor de Marie Skłodowska-Curie Acties. Daarvan gaat de helft naar netwerken voor promovendi en een kwart naar postdocs. Nieuw is een instrument waarmee de Commissie wetenschappers wil koppelen aan beleidsmakers.


1,75 miljard euro voor Marie Curie in 2023-2024

Financiering voor twee jaar

De Marie Skłodowska-Curie Acties (MSCA) ontvangen de komende twee jaar 1,75 miljard euro van de Commissie. Het merendeel gaat naar de programma’s voor promovendi en postdocs. De Doctoral Networks krijgen ongeveer 450 miljoen euro per jaar met een deadline in november. De Postdoctoral fellowships ontvangen ongeveer 270 miljoen euro per jaar met een deadline in september. MSCA Staff Exchanges en COFUNDS completeren het werkprogramma voor 2023-2024.

Burgers en politici

Nieuw in 2023 is een feedback to policy-mechanisme. De Commissie wil de wetenschappelijke inzichten uit MSCA-projecten toegankelijker maken voor beleidsmakers, die daarmee hun beleid kunnen verbeteren. Dit is bovendien goed voor de zichtbaarheid van de wetenschappers én het MSCA-programma überhaupt, verwacht de Commissie. Het mechanisme is een voorbeeld van de hernieuwde aandacht van de Commissie voor kennisdeling tussen wetenschap en beleid. Tenslotte gaat de Commissie door met de European Researchers’ Night, waarvoor onderzoekers in juni 2023 een voorstel kunnen doen.

Context

Het MSCA-programma is onderdeel van pijler 1 van Horizon Europe en is gericht op de vaardigheden van wetenschappers. Uitwisselingen en trainingen maken persoonlijke ontwikkeling mogelijk voor bijvoorbeeld promovendi en postdocs. Nederland is een aantrekkelijke bestemming voor onderzoekers met een MSCA-beurs: bijna 9% eindigt aan een Nederlandse instelling. In heel Europa nam de interesse voor MSCA in 2022 nochtans af.

Aanvraag doen

Voor vragen over het indienen van een MSCA-voorstel kunt u terecht bij de Nederlandse adviseurs van RVO.