Kenniskoepels LERU en EU-LIFE waarschuwen voor een mogelijk nieuw verbod op dierproeven. Na een petitie met meer dan één miljoen handtekeningen debatteert het Parlement op 25 mei over strengere regels. De koepels wijzen erop dat een Europees verbod al wettelijk is vastgelegd, zodra dit technisch en wetenschappelijk mogelijk is. Die wet maakt extra regels overbodig.


LERU en EU-LIFE waarschuwen voor extra verbod op dierproeven

Nieuw verbod in de maak?

Het Europees Parlement overweegt een extra verbod op dierproeven wat excellente universiteiten en onderzoeksinstituten niet zint. Kenniskoepels LERU en EU-LIFE waarschuwen voor de gevolgen voor de Europese wetenschap. Omdat technologische alternatieven nog niet voldoende beschikbaar zijn schaadt een te streng verbod de Europese levenswetenschappen ernstig.

Initiatief is overbodig

Bovendien is een nieuw verbod overbodig, stellen de koepels. De EU heeft immers in 2010 al wettelijk vastgelegd dat dierproeven worden uitgefaseerd voor iedere toepassing waarvoor een alternatief is. Die aanpak werkt: zo kan weefsel op een chip nu worden ingezet voor bepaalde typen onderzoek. De koepels scharen zich dan ook achter een toekomstige stop op alle dierproeven zodra dat wetenschappelijk mogelijk is.

Petitie leidt tot hoorzitting

Het Parlement debatteert over strengere regels nadat een petitie meer dan één miljoen handtekeningen inzamelde. De petitie verzoekt de Commissie om binnen een jaar een tijdlijn op te stellen met bindende deadlines. Daar zit het grote probleem, aldus de koepels: het is onmogelijk te voorspellen wanneer er voor iedere toepassing een alternatief beschikbaar is.

Context

Het Europese beleid rond dierproeven richt zich op de drie R’s: replacement, reduction en refinement. Het doel van uitfasering komt gestaag dichterbij, bleek uit de laatste jaarlijkse rapportage van de Commissie. Tot die tijd wil de Commissie niet overhaast te werk gaan. De League of European Research Universities (LERU) is een koepel van Europese universiteiten met onder meer de universiteiten van Amsterdam, Leiden en Utrecht als leden. EU-LIFE is een Europese alliantie van onderzoeksinstituten, waaronder het Nederlands Kanker Instituut.