De Commissie neemt voorlopig nog geen afscheid van dierproeven. Een uiteindelijke stop zal afhangen van de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven. Dat schrijft de Commissie aan het Parlement, dat vorig jaar vroeg om een versnelde uitfasering.


Commissie wil dierproeven nog niet verbieden

Uitfasering stap voor stap

De EU zal dierproeven op een gegeven moment verbieden, maar de precieze datum hangt af van de wetenschappelijke vooruitgang. Dat stelt de Commissie in reactie op het Parlement, dat vorig jaar opriep tot een versnelde uitfasering. De Commissie merkt op dat de EU wettelijk verplicht is om dierproeven te verbieden zodra er alternatieven beschikbaar zijn. De ontwikkeling van deze alternatieven vergt echter tijd, geld en wetenschappelijk validatie. De uitfasering verloopt daarom stap voor stap.

Horizon Europe draagt bij

De Commissie steunt de uitfasering op meerdere manieren. Zo financiert Horizon Europe onderzoek naar alternatieven, bijvoorbeeld in European Research Council en via het cluster gezondheid. Ook is een Marie Skłodowska Curie-netwerk gericht op de ontwikkeling van in vitro en in silico methodes om de veiligheid van nieuwe materialen te testen, aldus de Commissie. Met deze projecten is sinds 2008 jaarlijks 48 miljoen euro gemoeid. Ook op onderwijsvlak lopen projecten, zoals een online cursus, eLearning modules en het online platform Education & Training Platform for Laboratory Animal Science (ETPLAS).

Context

In september 2021 stemde het Parlement voor een spoedige afschaffing van dierproeven in Europa via een niet-bindende resolutie. Volgens het Parlement zijn er voldoende alternatieven beschikbaar en moet er waar nodig een tandje bijgezet worden. In deze reactie legt de Commissie uit welke stappen al gezet worden, maar ook waar uitfasering nog niet mogelijk is. De reactie kon op steun rekenen van de European Animal Research Association en The Guild. Het Joint Research Centre concludeerde afgelopen jaar dat de inzet van dierproeven door onderzoekers dikwijls onvermijdelijk dan wel verplicht is.