Op het gebied van proefdiervrije methodes zijn de afgelopen periode meerdere positieve ontwikkelingen geweest. Dit stelt het Joint Research Centre in haar jaarlijkse statusrapport. Zo zijn er ontwikkelingen op het gebied van biomedisch onderzoek en heeft de OESO een proefdiervrije richtlijn goedgekeurd omtrent chemische veiligheidsbeoordeling. Het rapport gaat ook in op de oproep van het Parlement over proefdiervrij onderwijs.


EU boekt vooruitgang op proefdiervrije methodes

Proefdiervrije methodes voor biomedisch onderzoek

Op het gebied van proefdiervrije methodes zijn de afgelopen periode meerdere positieve ontwikkelingen geweest, zo blijkt uit het jaarlijkse statusrapport van het JRC. Zo heeft de EU Reference Laboratory for alternatives to animal testing (EURL ECVAM) reviews gepubliceerd over meerdere nieuwe diervrije onderzoeksmodellen die worden gebruikt binnen het biomedische onderzoek. Deze modellen zijn zo ontworpen dat er gebruik kan worden gemaakt van menselijke weefsels en cellen, waardoor ziektes nauwkeuriger kunnen worden nagebootst. De reviews over de nieuwe modellen zijn toegevoegd aan de databank van het ECVAM en op deze manier vrij toegankelijk.

OESO keurt richtlijn goed proefdiervrije chemische veiligheidsbeoordeling

Een andere mooie ontwikkeling is dat er voor het eerst door de OESO een richtlijn is goedgekeurd voor een chemische veiligheidsbeoordeling waarbij geen dieren worden ingezet. Hierbij wordt namelijk gebruik gemaakt van het combineren van niet-dierlijke onderdelen. Het onderzoek werd mede geleid door EURL ECVAM. Dit is het eerste voorbeeld van een internationale norm voor chemische veiligheidsbeoordeling op basis van de integratie van gegevens zonder het gebruik van dieren. Nu de OESO deze richtlijn heeft goedgekeurd, kunnen alle OESO-lidstaten én dieren hiervan profiteren. Deze richtlijn maakt ook de weg vrij voor de goedkeuring van meer geharmoniseerde benaderingen tussen OESO-lidstaten, waarbij geen proefdieren worden ingezet.

Proefdiervrij onderwijs

Als antwoord op het verzoek van het Parlement voor meer aandacht voor onderwijs & training heeft EURL ECVAM  haar inspanningen opgevoerd voor  de vervanging, vermindering en verfijning van proefdierexperimenten in klaslokalen en collegezalen. Zo zijn er meerdere onderwijs- en trainingsactiviteiten ontwikkeld waardoor (de vermindering van) dierproeven ook beter verweven wordt met het curriculum. Daarnaast heeft vorig jaar de JRC zomercursus over proefdiervrije benaderingen in het onderzoek plaatsgevonden voor jonge deelnemers vanuit de hele wereld met interesse en passie voor innovatie en diervrij onderzoek.

Context

In 2021 riep het Parlement op tot versnelde uitfasering van het gebruik van proefdieren in de EU En riep zij de Commissie op met een actieplan te komen. Deze is er vooralsnog niet. Begin 2022 werd duidelijk dat de Commissie voorlopig nog geen afscheid neemt van dierproeven. De uiteindelijke stop zal namelijk afhangen van de ontwikkeling van alternatieve dierproeven. Het JRC publiceert jaarlijks een statusrapport van EURL ECVAM. Dit rapport beschrijft de bijdragen van het JRC aan verschillende acties om onderzoek proefdiervrij te maken. Met het rapport van dit jaar reageert het JRC op een aantal verzoeken van het Parlement betreffende het proefdiervrij onderzoek.