Co-creatie tussen de industrie, de academische wereld en burgers is fundamenteel voor impactvolle kennisvalorisatie. Dat stelt de Commissie in haar twee aanbevelingen omtrent kennisvalorisatie. In de Codes of Practice spoort de Commissie lidstaten aan om interdisciplinaire samenwerking in en met het kennisveld te bevorderen en om burgers te betrekken bij valorisatie-initiatieven.


Industrie, onderzoekers en burgers moeten samenwerken voor impactvolle kennisvalorisatie

Samenwerking tussen de industrie en de academische wereld cruciaal

De Commissie heeft twee nieuwe Codes of Practice gepubliceerd, gericht op het verbeteren van de valorisatie van kennis door samenwerking tussen de industrie en academische wereld en de betrokkenheid van burgers. Een van de aanbevelingen richt zich op de industrie en de academische wereld. In het bijzonder wordt de co-creatie tussen de industrie en de academische wereld als cruciaal beschouwd om innovatieve oplossingen toe te passen en gezamenlijke nieuwe technologieën, producten en diensten te ontwikkelen om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Het spoort lidstaten ook aan om interdisciplinaire samenwerking in en met organisaties uit het kennisveld te bevorderen. De European Strategy for Universities, de New European Innovation Agenda en de Centres of Vocational Excellence worden genoemd als werkbare initiatieven die samenwerking tussen de industrie en kennis- en onderwijsinstellingen mogelijk maken. De Commissie pleit onder meer voor het benutten en bevorderen van ondersteunende infrastructuren voor succesvolle samenwerkingen. De activiteiten rondom kennisvalorisatie zouden daardoor moeten plaatsvinden binnen het kader van Open Science, zodat resultaten en kennis makkelijk gedeeld kunnen worden tussen belanghebbenden.

Kennisvalorisatie moet voldoen aan de behoeften van burgers

De tweede Code of Practice richt zich op de betrokkenheid van burgers en pleit voor het versterken van de banden tussen onderzoeksinstituten en maatschappelijke actoren. Burgerbetrokkenheid is onderdeel van co-creatie, als manier om beter in te spelen op de behoeften van de samenleving. Waardevolle burgerparticipatie kan volgens de aanbeveling worden gestimuleerd door toegankelijke structuren en stimulansen te creëren binnen kennisecosystemen waar burgers toegang tot hebben, zoals burgerparticipatieprogramma’s en prijzen op lokaal niveau. De Commissie legt de nadruk op de transparantie van deze structuren, zodat burgers ook daadwerkelijk vertrouwen krijgen in het politieke systeem.

Context

Kennisvalorisatie staat centraal in actie zeven van de Europese Onderzoeksruimte. Dit is een onderdeel van de achttien acties die de ERA beleidsagenda 2022-2024 omvat. In 2022 zette de Commissie al een bewustwordingscampagne op met het streven naar een groter valorisatiebewustzijn in de EU.

 

Mede geschreven door Leah Corsmit.