Wanneer is Europees onderzoeksbeleid succesvol? De Commissie vraagt uw mening over het meten van de resultaten van de Europese Onderzoeksruimte, waaronder nationale hervormingen en Europese indicatoren. De consultatie is erg bepalend, want zij vormt de eerste stap naar een jaarlijks scoreboard dat tot 2030 de vorderingen zal bijhouden. Reageren kan tot en met 24 mei 2021.


Hoe meet je de Europese Onderzoeksruimte?

Eén scoreboard om alles te meten

De Commissie vraagt uw input voor een evaluatie- en monitoringsmechanisme voor de Europese Onderzoeksruimte (ERA). De consultatie dient ter voorbereiding van een jaarlijks ERA-scoreboard, dat moet bijhouden of nationale overheden voldoende hun best doen in de omzetting van de ERA-doelen. Het succes van de plannen tot 2030 staat of valt immers met hun inspanning. De consultatie is opgesplitst in drie delen:

  1. De impact van ERA op nationaal onderzoeksbeleid. De consultatie vraagt onder meer of het veld werd betrokken bij het opstellen van nationale ERA-actieplannen en of die plannen daadwerkelijk geleid hebben tot hervormingen.
  2. Een evaluatie van de ‘ERA Progress Reports’, die sinds 2013 elke twee jaar bijhouden welke vorderingen zijn gemaakt. Het laatste voortgangsrapport concludeerde in 2019 dat het met de implementatie niet zo goed gesteld is.
  3. Suggesties voor het nieuwe ERA-scoreboard, waaronder indicatoren, methodes en voorbeelden.

De consultatie is zowel gericht aan onderzoeksinstellingen als nationale beleidsmakers. Die laatsten moeten immers later dit jaar met de Commissie in gesprek over de vormgeving van het scoreboard. Reageren kan tot en met 24 mei.

Context

De Europese Onderzoeksruimte schetst het kader voor onderzoeksbeleid in Europa. In 2020 presenteerde Commissie haar plannen voor de Europese Onderzoeksruimte tot 2030. Zij stelde vier prioriteiten, namelijk investeren en hervormen, verbeteren van toegang tot excellentie, valorisatie en impact, en meer afstemming tussen de lidstaten. Omdat onderzoeksbeleid grotendeels in de lidstaten bepaald wordt, staat of valt het succes van de ERA bij nationale hervormingen. Een van de acties in het plan is dan ook een “ERA Scoreboard”, dat jaarlijks zal bijhouden of er vorderingen zijn gemaakt. Neth-ER vroeg in haar position paper om meer inspanningen.