De Commissie wil uw mening horen over het initiatief om een nieuw licentiekader voor standaard-essentiële octrooien te realiseren. Herziening van het huidige kader is volgens de Commissie nodig gezien het gebrek aan transparantie, efficiëntie en voorspelbaarheid. De reacties worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling en afstemming van het initiatief. Feedback geven is mogelijk tot en met 9 mei 2022.


Hoe kan de EU standaard-essentiële octrooien transparanter en voorspelbaarder maken?

Feedback op initiatief

De Commissie is benieuwd wat u vindt van het initiatief om een nieuw licentiekader te implementeren voor standaard-essentiële octrooien (SEO). De Commissie vindt het huidige kader voor SEO’s niet transparant, efficiënt en voorspelbaar genoeg. Daarom wil de Commissie in het vierde kwartaal van 2022 een initiatief voor een eerlijker en evenwichtiger licentiekader presenteren. Er bestaan reeds eisen aan houders van SEO’s die rusten op gestandaardiseerde technologieën om impasses in de productie te voorkomen. Echter blijkt uit analyses van de Commissie dat deze gestelde eisen niet goed genoeg worden nageleefd. Om hier verandering in te brengen stelt zij middels dit initiatief nieuwe beleidsopties voor. Zo moeten bepaalde gegevens openbaar worden gemaakt, regels omtrent licentieverlening van SEO’s verduidelijkt worden en gerichtere handhaving tot stand worden gebracht. Uw input draagt bij aan de verdere ontwikkeling en afstemming van dit initiatief. Reageren op het nieuwe initiatief is mogelijk tot en met 9 mei 2022.

Context

In 2017 stelde de Commissie dat het geven van SEO-licenties niet probleemloos verloopt en dat er behoefte is aan een evenwichtige aanpak op basis van grotere transparantie. De Commissie heeft sindsdien richtlijnen opgesteld en tevens maatregelen aangekondigd om de situatie te analyseren. Hierbij zijn een aantal studies verricht en is een panel opgericht dat zich bezighoudt met de waardering en licentieverlening van SEO’s. Ondanks dat de situatie enigszins is verbeterd, is de Commissie nog steeds van mening dat er niet op een eerlijke en evenwichtige manier met SEO’s wordt omgegaan. Als antwoord hierop kondigde zij in het actieplan voor intellectueel eigendom plannen voor een nieuw kader aan dat de transparantie en voorspelbaarheid van licentieverlening van SEO’s moet vergroten.