De Commissie vraagt uw input voor het Actieplan voor Intellectueel Eigendom. De feedback van belanghebbenden en overige geïnteresseerden zal worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling en afstemming van het initiatief. Respondenten kunnen tot en met 14 augustus reageren.

Geef uw mening over het Actieplan voor Intellectueel Eigendom

Geef uw mening

De Commissie vraagt naar uw mening voor de verdere ontwikkeling van het Actieplan voor Intellectueel Eigendom. Het nieuwe actieplan zal moeten zorgen voor slimmer gebruik van intellectueel eigendom (IP), een betere handhaving en bestrijding van diefstal van IP en er zal beoordeeld worden of er behoefte is wettelijke kaders te moderniseren. Het actieplan heeft als doel intellectueel eigendom in Europa effectief te beschermen en te beheren, ook moet het bijdragen aan industrieel leiderschap en een veerkrachtige Europese economie. Diverse belanghebbenden en geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd een bijdrage te leveren. Dit kan tot en met 14 augustus.

Context

De komst van het Actieplan voor Intellectueel Eigendom werd aangekondigd in de mededelingen van de Commissie over de nieuwe industriestrategie en het nieuwe mkb-beleid en zal bijdragen aan het realiseren van de prioriteiten van de nieuwe Commissie, namelijk de Green Deal en de digitale transitie. De vorig Commissie hechtte ook veel waarde aan betere handhaving van het intellectueel eigendomsrecht. In het kader van de Single Market Strategy uit 2015 kondigde zij in 2018 een maatregelenpakket aan. De nieuwe Commissie lijkt dit werk dus te willen voortzetten.