In het laatste jaar van Horizon 2020 geeft de Commissie het grootste jaarbedrag ooit uit: 11 miljard euro. Het bedrag zal worden uitgegeven aan onderzoeksprojecten die oplossingen kunnen bieden voor grote maatschappelijke uitdagingen, zo laat de Commissie weten. De focus ligt op thema’s als klimaatverandering, digitale economie en cybersecurity. Daarnaast zal een deel van het bedrag worden geïnvesteerd in de EIC-pilot, ter voorbereiding op het Horizon Europe programma.


Het laatste jaar van Horizon 2020: Hoe wordt het geld verdeeld?

Focus op maatschappelijke uitdagingen

De Commissie heeft het beste voor het laatst bewaard. In 2020 wil de Commisssie 11 miljard euro uit het Horizon 2020 programma uitgeven aan Europees onderzoek. Het resterende bedrag is het grootste jaarbudget ooit en zal worden gebruikt om oplossingen te vinden voor grote maatschappelijke uitdagingen. Met haar uitgavenplan voor Horizon 2020 streeft de Commissie naar meer impact op enkele cruciale thema’s, zoals klimaatverandering, plasticvervuiling, schone energie en digitalisering. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor de overgang naar het Horizon Europe programma. Zo is 1,2 miljard euro van het resterende bedrag toegekend aan de EIC-pilot.

Verdeling van het geld

De Commissie heeft in haar uitgavenplan aangegeven hoe zij het resterende bedrag wil gaan spenderen. Een deel van het bedrag zal worden uitgegeven in het kader van de politieke prioriteiten van de Commissie:

  • 3,7 miljard aan een koolstofarme en klimaatbestendige toekomst
  • 1 miljard aan circulaire economie
  • 1,8 miljard aan de digitalisering en transformatie van de industrie
  • 1 miljard aan een veiligheidsunie.

Verder heeft de Commissie geld toegekend aan nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek (3,2 miljard in totaal voor de European Research Council en Marie Skłodowska-Curie Acties) en het versterken van internationale samenwerking (550 miljoen). Zo kan de EU samenwerken met Afrika op het gebied van gezondheidszorg en voedselveiligheid en met China op het gebied van schone energie en voedselproductie.

Context

Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020, heeft een totaal budget van 77 miljard gekregen voor de periode 2014-2020. Met behulp van Horizon 2020 zijn er al verschillende successen geboekt; van de eerste foto’s van een zwart gat tot de ontwikkeling van vaccinaties voor ziektes zoals Ebola. Op dit moment werkt de Commissie aan de invulling van Horizon Europe door middel van het strategisch plan. In de herfst van 2019 zal onderhandeld worden over het budget voor Horizon Europe.