Stijging budget Horizon 2020 en Erasmus+ in conceptbegroting EU voor 2020

6 juni 2019

Het budget voor zowel Horizon 2020 als Erasmus+ voor volgend jaar zullen als het aan de Commissie ligt stijgen ten opzichte van 2019. In de ontwerpbegroting voor 2020 stijgt het budget voor Horizon 2020 met 6,8% ten opzichte van 2019. Het budget voor Erasmus+ zal stijgen naar 2,8 miljard. Een deel van het extra budget voor Horizon 2020 zal naar de pilot van de European Innovation Council gaan.

Stijging budget voor onderwijs & onderzoek  

In 2020 zullen de budgetten van Horizon 2020 en Erasmus+ mogelijk stijgen, zo blijkt uit de ontwerpbegroting van de Europese Commissie. De Commissie voorziet voor Horizon 2020 een stijging van 6,4% ten opzichte van 2019, wat neerkomt op 13,2 miljard euro voor het Europese onderzoeksprogramma. Dit is inclusief het geld dat is gereserveerd voor de pilot van de European Innovation Council. De Commissie kondigt ook een stijging van 1,8% ten opzichte van 2019 aan voor het onderwijsprogramma Erasmus+. Er is 2,8 miljard euro gereserveerd voor het programma voor volgend jaar.

Focus op banen en groei

In het verlengde van de prioriteiten van de Juncker Commissie, richt de begroting voor 2020 zich op een concurrerende economie en duurzame ontwikkeling. Van de totale begroting van 168,3 miljard euro gaat 21% naar de aanpak van klimaatverandering. Verder wordt er in het begrotingsvoorstel aandacht besteedt aan jongerenwerkeloosheid en het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie (EDIDP).

Context

Dit is de laatste begroting voor de EU voor de huidige Commissie en binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020. De Commissie verhoogt in haar conceptbegroting het budget voor 2020 met 2,2 miljard ten opzichte van 2019. Op basis van dit ontwerpvoorstel zullen de Raad en het Parlement hun positie innemen. Naar verwachting komt de Raad rond de zomer met haar positie, het Parlement zal volgen in het najaar. Op basis hiervan zullen tussen 29 oktober en 18 november de onderhandelingen over de definitieve begroting plaatsvinden. De begroting voor 2020 moet zijn vastgesteld op 18 november 2019. 

Meer informatie: 

Publicatie Commissie: EU-begroting 2020: voorstel van Commissie gericht op banen, groei en veiligheid

Artikel Neth-ER: Budget 2019 goedgekeurd: 12,3 miljard naar Horizon 2020 en 2,8 naar Erasmus+

Artikel Neth-ER: Extra budget voor Horizon 2020 en Erasmus+ in 2019

Artikel Neth-ER: EC wil stijging budget H2020 en Erasmus+ voor 2019 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

ESU: ‘Student moet voorop staan bij digitaliseringsstrategieën universiteiten’

De student moet centraal staan bij het ontwikkelen van strategieën omtrent digitalisering. De European Student Union vindt dat digitalisering kan bijdragen aan internationalisering, toegankelijkheid...

Lees meer

Commissie vraagt Europese leiders vaart te maken met MFK-onderhandelingen

Met het oog op de Europese Raad op 20 en 21 juni verzoekt de Europese Commissie de Europese leiders om dringend vaart te maken met de onderhandelingen over het nieuwe meerjarig financieel kader. De...

Lees meer

Nog weinig synergiën tussen ESF en Erasmus+

Slechts 17,6% van de nationale instanties die het Europees Sociaal Fonds (ESF) beheren, hebben een positieve ervaring met het combineren van ESF en Erasmus+ fondsen. Dit blijkt uit een enquête van...

Lees meer

Op de agenda: juni

De Europese burgers hebben een nieuw Parlement gekozen. De komende maanden staan dan ook in het teken van institutionele overgang en zullen cruciaal zijn voor het bepalen van de nieuwe prioriteiten...

Lees meer