De Commissie is op zoek naar experts om het New European Bauhaus als missie in Horizon Europe vorm te geven. Er moeten vijftien van zulke experts komen in een zogenaamd missiebestuur. Experts komen uit verschillende velden, waaronder het onderzoeks- en innovatieveld. Aanmelden kan tot en met 12:00 uur op 29 augustus.


Helpt u van het European Bauhaus een missie maken?

Commissie zoekt missie- en bauhausexperts

De Europese Commissie zoekt experts voor een missiebestuur die de nieuwe missie rondom het New European Bauhaus gaan structureren. Dat blijkt uit een persbericht. Men adviseert hierin over het ontwerp van de missie, waaronder de doelen, indicatoren en tijdlijnen. Ook adviseert men over de onderzoek- en innovatieonderwerpen die nodig zijn om de doelen van de missie te halen. Hiervoor zijn er vijftien experts nodig met verschillende achtergronden, zoals het bedrijfsleven, publiek bestuur, wetenschap, onderzoek en innovatie, cultuur en maatschappelijke organisaties uit Europa en daarbuiten. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich aanmelden via de call for experts tot en met dinsdag 29 augustus om 12:00 uur.

Context

Onlangs verklaarde de Commissie de missies zo succesvol te vinden dat er een zesde missie bijkomt naast de al bestaande missies: klimaatadaptatiekankerstedenwateren en bodems. De zesde missie moet het New European Bauhaus worden, waarmee de Commissie de wens van het Parlement inwilligt. De missies zijn een nieuw instrument in het Kaderprogramma voor onderzoek die impact rondom hum thema moeten genereren. De missies stellen concrete doelen die begrijpelijk zijn voor burgers. Het New European Bauhaus werd door Commissievoorzitter Ursula van der Leyen gepresenteerd als de ‘ziel van de Europese Green Deal’ en de bijbehorende renovatiegolfstrategie. Over het ontstaan en de toekomst van het Bauhaus schreef Neth-ER stagiaire Hannelore Schouwstra een verdiepend artikel.