Rol voor kennisveld in nieuw mkb-beleid

12 maart 2020

Het mkb, inclusief innovatieve start-ups, is cruciaal voor de transitie naar een duurzaam en digitaal Europa. Zo stelt de Europese Commissie in haar voorstel voor een nieuw mkb-beleid. Synergieën met onderwijs, onderzoek en innovatie zijn hierbij cruciaal.

Wisselwerking mkb en kennisveld

In de communicatie ‘An SME strategy for a sustainable and digital Europe, die onderdeel uitmaakt van de nieuwe Europese strategie voor het industriebeleid, ziet de Europese Commissie een belangrijke wisselwerking tussen bedrijven en het kennisveld. Gecentreerd rond drie speerpunten stelt de Commissie een aantal nieuwe acties en initiatieven voor, waarbij voor het kennisveld de volgende opvallen: 

Innovatie

De Commissie ziet een leidersrol weggelegd voor mkb in green tech en innovatie. In de enhanced pilot van de European Innovation Council (EIC), welke disruptieve innovatie in het bijzonder door mkb wil stimuleren, stelt ze dit jaar minstens 300 miljoen voor mkb beschikbaar in een speciale ‘Green Deal call. Ook stelt de Commissie dat de EIT KIC’s zich meer zullen openstellen voor mkb, waardoor deze beter deel uit kunnen maken van lokale innovatie-ecosystemen. Het EIT Regional Innovation Scheme moet hierbij regio’s met een innovatieachterstand extra ondersteunen. Daarnaast wil de Commissie samen met de lidstaten een EU-Start-up Nations Standard ontwikkelen om zo de groei van high tech mkb en start-ups te doen versnellen. Hierbij wil de Commissie ook inzetten op meer kennis- en tech-transfer vanuit hoger onderwijsinstellingen. Tot slot worden in het plan ook een aantal nieuwe initiatieven voorgesteld met betrekking tot de financiering en scale-ups van innovatief mkb.

Digitalisering

Het mkb moet meer gebruik maken van digitale innovatieve technologieën zoals kunstmatige intelligentie, blockchain en High Performance Computing. De Commissie ziet hierbij een adviserende rol weggelegd voor de Digital Innovation Hubs (DIH), die het mkb doelgericht en lokaal kunnen ondersteunen. Onder het Digital Europe-programma wil de Commissie digitale spoedcursussen aanbieden voor mkb-personeel, waarbij de DIH als schakel tussen het mkb en onderwijsinstellingen kunnen dienen. Daarnaast wil de Commissie middels het aangekondigde Intellectual Property Action Plan meer aandacht en ondersteuning voor effectievere IP.

Internationalisering

Het voorstel heeft ook specifieke aandacht voor internationalisering en grensoverschrijdende samenwerking. Zo voorziet het in een Erasmus for Young Entrepreneurs Global Scheme, waarbij jonge ondernemers ervaringen kunnen opdoen in derde landen. Daarnaast zet het in op meer en betere samenwerking in grensregio’s door het wegnemen van administratieve hindernissen. Specifiek op het vlak van ruimtevaart en defensie zal de Commissie ook in kaart brengen hoe onderzoeksorganisaties (RTO’s) en universiteiten innovatieve start-ups en mkb in de sector kunnen ondersteunen.

Vaardigheden

Tot slot ziet de Commissie een specifieke rol voor het beroepsonderwijs weggelegd; het mkb heeft namelijk in toenemende mate behoefte aan personeel dat over de juiste vaardigheden beschikt. De Commissie voorziet dan ook in de update van de Skills Agenda, met daarin ook het Pact for Skills, een specifieke component voor de wisselwerking tussen beroepsonderwijs en mkb. Ze wil hiermee nieuwe financieringsmogelijkheden onder het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) en de structuurfondsen stimuleren, om zo specifieke vaardigheden met betrekking tot smart specialisation, industriële transitie en ondernemerschap te verbeteren.

Context

Het voorstel voor de nieuwe mkb-strategie van de Europese Commissie maakt samen met het nieuwe actieplan voor de interne markt deel uit van de tegelijkertijd aangekondigde EU-strategie voor het industriebeleid. Het pakket moet het concurrentievermogen van de Europese economie versterken en bijdragen aan de transitie naar een duurzaam en een digitaal Europa.

Meer informatie:

Persbericht Commissie: Making Europe's businesses future-ready: A new Industrial Strategy for a globally competitive, green and digital Europe
Communicatie Commissie: An SME Strategy for a sustainable and digital Europe
Factsheet Commissie: Unleashing the full potential of European SMEs
Artikel Neth-ER: Industriestrategie biedt ruimte voor kennisveld
Artikel Neth-ER: Vanguard Initiative wil sterke regionale dimensie binnen industriestrategie
Artikel Neth-ER: Update EIC werkprogramma bevat Green Deal call van 350 miljoen
Artikel Neth-ER: Wat doet de Commissie in 2020

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Geen aparte regels voor Horizon Europe in corona herstelfonds

Er zullen geen aparte regels gelden voor het geld uit het coronaherstelfonds dat is bedoeld voor Horizon Europe. Dat blijkt uit een voorstel van de Commissie. Het geld moet uiterlijk in 2024...

Lees meer

European Innovation Council lanceert Scalator Pilot

De European Innovation Council (EIC) heeft haar EIC Scalator Pilot gelanceerd met een investeringsbudget van 1,5 miljoen euro. Het doel van het nieuwe EIC-instrument is om innovatie-ecosystemen te...

Lees meer

Adviesgroep Commissie pleit voor gecoördineerde O&I-investeringen als antwoord op coronacrisis

Gecoördineerde investeringen in een door onderzoek & innovatie geleide transitie zijn het beste antwoord op de huidige recessie, aldus de expertgroep Economic and Societal Impact of Research and...

Lees meer

Commissie: onderzoek en innovatie cruciaal in ecologische en digitale transitie Europa

Onderzoek en innovatie moeten centraal staan in de ecologische en digitale transitie in Europa. Dit stelt de Commissie in haar rapport over de staat van onderzoek en innovatie in de EU. Op basis van...

Lees meer