Een balans tussen een door uitdagingen én een door innovatieve ideeën gestuurde aanpak moet een zo groot mogelijke impact creëren voor projecten van de European Innovation Council (EIC), aldus de expertgroep die de Commissie adviseert over de implementatie van de EIC. Het gepubliceerde rapport geeft aanbevelingen voor de ontwikkeling van het programma, het portfoliomanagement en de uiteindelijke vertaling van innovaties naar de markt.


Expertgroep wil zowel bottom-up als top-down aanpak voor EIC

Aanpak gestuurd door uitdagingen en ideeën

Zowel een door maatschappelijke uitdagingen gestuurde aanpak (top-down) als een door nieuwe ideeën gestuurde aanpak (bottom-up) zijn nodig om de grootste impact te realiseren met projectinvesteringen van de European Innovation Council (EIC), meldt de expertgroep die de Commissie adviseert bij de implementatie van de EIC. De groep met deskundigen publiceerde haar aanbevelingen voor de EIC in een Independent Expert Report, waarbij zij zich baseert op de ervaringen met de EIC Pathfinder.

Actief portefeuillebeheer en vertaling naar de markt

Ook op het gebied van portefeuillebeheer en vertaling van innovatie naar de markt geeft de expertgroep gericht advies. Zo moet actief portefeuillebeheer een sleutelcomponent worden binnen de EIC, waarbij logischerwijze een belangrijke rol is weggelegd voor talentvolle programme managers. Geinspireerd door het Amerikaanse Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) moeten zij nieuwe manieren van financiering in goede banen leiden en de impact van projecten vergroten, door onder andere in een vroeg stadium een transitiestrategie op te stellen. Volgens het rapport zouden zij ook betrokken moeten worden bij de evaluatie en selectie van voorstellen. Daarbij moet overigens ook het proces rond goedkeuring van projecten flexibeler en sneller gemaakt worden. Tenslotte wordt het idee voor de ontwikkeling van een EIC fellowship naar voren gebracht, die postdoctorale onderzoekers de kans moet geven om samen te werken met projectmanagers en zogenaamde Tech2Market teams.

Context

De EIC is opgericht om de innovatiecapaciteit van Europa versterken door in baanbrekende innovatie projecten te investeren. Onder het aankomende programma van Horizon Europe (2021-2027) zal de EIC een volwaardig onderdeel worden. Voor dit rapport keken de deskundigen vooral naar de EIC Pathfinder, wat onderzoek naar baanbrekende technologieën ondersteunt.