De European Innovation Council (EIC) moet voor innovatie een keurmerk van wereldfaam worden zoals de ERC dat al is voor excellent onderzoek, stelt de EIC-adviesgroep in hun visie voor de toekomst. Om dat mogelijk te maken moet de EIC visionaire en potentieel baanbrekende innovaties op nieuwe manieren ondersteunen.


EIC-adviesgroep: maak van EIC een ERC voor innovatie

Visie voor toekomst EIC

De European Innovation Council (EIC) moet baanbrekende innovatie ondersteunen en zo uitgroeien tot internationaal keurmerk. Dat stelt de EIC-adviesgroep in haar visie voor de toekomst van de EIC: ‘From deep-tech research to visionary innovation and scale-ups’. Voor deze visie haalt de adviesgroep inspiratie bij de European Research Council, waarvan de onderzoeksprojecten behoren tot de wetenschappelijke wereldtop. Daarbij moet de EIC een ‘Europese aanpak’ ontwikkelen en een voortrekkersrol spelen in het stimuleren van verantwoordelijke en inclusieve innovatie die tegemoetkomt aan Europese waarden. Hiermee kan de EIC ook een rol spelen in het herstel van de Europese economie post-corona.

Nieuw investeringsmodel

De EIC moet te werk gaan op een manier die op Europees niveau nog niet gekend is. Daarvoor kan inspiratie worden opgedaan uit het Amerikaanse investeringsmodel, zonder dit model meteen volledig over te moeten nemen. De EIC moet investeren in high-impact projecten die vaak als te riskant worden gezien voor een gewone investeerder. Als definitie hanteren de adviseurs projecten met potentieel voor grote maatschappelijke voordelen op een langere termijn. Bovendien moet de EIC samen met externe partners investeren, om zo meer geld te mobiliseren. Volgens de adviesgroep heeft de EIC-pilot tot nog toe voor elke Europese euro bijna tweeënhalve euro uit de private sector aangetrokken.

Context

De European Innovation Council is momenteel een pilot binnen Horizon 2020 en zal een volwaardig onderdeel worden in Horizon Europe in 2021. Het doel van de EIC is om Europese capaciteit voor het genereren en opschalen van baanbrekende innovatie te verbeteren en om de innovatieachterstand op andere landen te verkleinen. Daarnaast is het ook bedoeld om de Europese concurrentiepositie in de wereldeconomie te versterken. De EIC-Adviesraad werd vorig jaar aangesteld met als doel advies uit te brengen over pilotfase en de opzet van de volwaardige EIC onder Horizon Europe te begeleiden. De raad telt één Nederlander, namelijk Yousef Yousef.