In 2021-2022 is 85 miljoen euro voor New European Bauhaus-projecten gereserveerd uit Horizon Europe, het LIFE-programma en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Daarnaast zal een speciaal Europees Bauhaus-lab worden gelanceerd. De Commissie verwacht ook dat de lidstaten hun steentje bijdragen. Hiermee gaat het Nieuw Europees Bauhaus, waarmee de Commissie streeft naar duurzaam en esthetisch design in Europa, echt van start. 


Met 85 miljoen gaat Europees Bauhaus van start

Bauhaus nu echt van start 

De Commissie trekt het komende jaar 85 miljoen euro uit voor Bauhaus-projecten, zo blijkt uit de Mededeling die de Commissie heeft gepubliceerd. Met het ‘New European Bauhaus’ (NEB)-initiatief wil de Commissie zorgen voor een duurzame, esthetische en inclusieve inrichting van de leefruimte in de Unie. Hoewel het nog niet bekend is waar het geld precies vandaag zal komen, weten we wel dat het voornamelijk gefinancierd zal worden uit Horizon Europe (de missies), het LIFE-programma en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Verder zullen het European Institute of Innovation & Technology en de European Innovation Council verschillende calls voor NEB-projecten coördineren. Ook hoopt de Commissie verbindingen te leggen met andere EU-programma’s zoals Erasmus+, specifiek de CoVE’s en de Allianties voor Innovatie om Bauhaus-achtige projecten te stimuleren.  

Nieuw Europees Bauhaus-lab 

Eerder deed de commissie al een oproep aan wetenschappers, ingenieurs, ondernemers en studenten om zich aan te melden bij de Bauhaus-beweging. Nu richt de Commissie een 'denk-en-doetank' op met geselecteerde partners, om gezamenlijke nieuwe middelen, oplossingen en beleid te ontwikkelen en te testen. Vanuit Nederland doen de TU Eindhoven, Dutch Design Foundation en de Gemeente Leiden mee. Dit NEB-lab is er om de gemeenschap rondom Bauhaus te doen groeien, en om concrete beleidssuggesties te doen. 

Steun nationale overheden verwacht 

De Europese lidstaten worden uitdrukkelijk uitgenodigd om mee te doen aan Bauhaus. De hoop is dat de beschikbaarheid van financiering uit verschillende EU-programma’s lidstaten aanzet om hier ook zelf middelen aan toe te voegen. Bijvoorbeeld door de kernwaarden van NEB te verwerken in nationale territoriale en sociaaleconomische strategieën, de herstel- en veerkrachtplannen en het cohesiebeleid. Verder zal elke lidstaat een nationale Bauhaus-coördinator aanstellen. 

Hoe nu verder? 

Het Nieuwe Europese Bauhaus gaat nu, onder andere met de oproep voor vijf demonstratieprojecten, van start. Meer informatie over de specifieke calls is hier te vinden. Daarnaast wil de Commissie een specifiek NEB-Seal of Excellence ontwerpen. Ook zal een speciale onderzoek & innovatie Bauhaus-workshop georganiseerd worden, waar input wordt opgehaald voor een nieuwe Bauhaus onderzoeks- en innovatie agenda. Tot slot zal een jaarlijks terugkerend Bauhaus-festival georganiseerd worden voor de bühne. De eerste editie staat gepland voor de lente van 2022. 

Context 

In 2020 kondigde Ursula Von der Leyen, voorzitter van de Commissie, de renovatiegolfstrategie aan, als onderdeel van de Green Deal. Het Nieuwe Europese Bauhaus maakt hier onderdeel van uit. Met Bauhaus wil de Commissie een beweging bouwen bestaande uit mensen en organisaties, die de groene transitie tastbaar en concreet maken in de leefomgeving van Europa, van de bouw tot in de mode. Met deze Mededeling heeft de Commissie de eerste Bauhaus open calls gelanceerd. Hoewel eerst nog lang onduidelijk was waar de financiering vandaan zou moeten komen, is nu duidelijk dat in het eerste jaar vooral Horizon Europe de portemonnee trekt. Op 16 september was ook de uitreiking van de eerste Bauhaus-prijzen