De Europese Commissie heeft MSCA-bursalen juist geïnformeerd over de coronamaatregelen en hoeft geen verlenging van beurzen of extra financiering toe te kennen aan de bursalen. Dit zijn de finale bevindingen van de twee onderzoeken naar de Covid-19-aanpak voor MSCA-onderzoekers van de Europese Ombudsman.


EU Ombudsman: geen verlenging of noodfinanciering voor MSCA-bursalen

Geen verlengingen, geen noodfinanciering

De Europese Ombudsman heeft twee onderzoeken verricht naar de Covid-19-aanpak voor de MSCA-bursalen onder Horizon 2020 naar aanleiding van twee klachten. De aanklagers vinden dat de Commissie de MSCA-bursalen niet goed heeft geïnformeerd en vragen de Commissie om betaalde verlengingen of uitzonderlijke financiering toe te kennen, iets wat de Commissie eerder had afgewezen. Eerder had de Ombudsman de Commissie de opdracht gegeven om beter uit te leggen waarom verlengingen of noodfinanciering niet mogelijk zijn. De Commissie heeft uiteengezet waarom een algemene verhoging van de begrotingen van MSCA-projecten niet mogelijk is wegens juridische en budget technische regels, en de Ombudsman gaat mee met deze redenering. De uitzonderlijke verhogingen die de Commissie wel heeft toegekend aan MSCA-projecten gericht op onderzoek in de context van de Covid-19-crisis, is niet een reden om andere bursalen deze verhoging ook toe te kennen, aldus de Ombudsman. De aanklagers beriepen zich hier nog op het gelijkheidsbeginsel en het inzetten van EU-herstelfondsen, maar tevergeefs. De Ombudsman voegt als laatste daaraan toe dat het niet zijn taak is om het begrotingsbeleid van de EU te beoordelen, maar roept de Commissie op om verder te zoeken naar passende maatregelen voor de onderzoeksgemeenschap.  

Geen online platform

De Ombudsman had in zijn voorlopige bevindingen de Commissie verzocht om een speciaal online platform te creëren, waarop onderzoekers problemen kunnen aankaarten en alle informatie omtrent covid-19-maatregelen gebundeld is. Dit verzoek heeft de Commissie niet opgevolgd, maar de Ombudsman vindt de inspanningen die de Commissie heeft gedaan in het opstellen van communicatierichtsnoeren genoeg. In het kader van beter communicatie, geeft de Ombudsman de Commissie nog twee suggesties: i. het publiceren van de resultaten van de speciale MSCA ‘project partner survey’, en ii. het beter faciliteren van het contact tussen MSCA-bursalen en EU-projectmanagers.

Onevenredige nadelen voor vrouwen

De klagers uitten ook hun bezorgdheid dat de Covid-19-crisis vrouwelijke onderzoekers onevenredig heeft getroffen. De Commissie stemde ermee in om de impact van de pandemie op vrouwelijke MSCA-onderzoekers te onderzoeken. Met deze toezegging heeft de Ombudsman besloten het hierbij te laten.

Context

Met het finale besluit van de Ombudsman komt een einde aan de maandenlange discussie over het al dan niet compenseren van MSCA-bursalen voor hun uitgelopen onderzoeksprojecten door de coronapandemie. Vorig jaar april startte een groep MSCA-onderzoekers ook een online petitie, waarin ze de Commissie om betaalde verlengingen vroegen, waarnaar een aanvullende open brief volgde. Ook van het Europees Parlement kwamen er steunbetuigingen voor de onderzoekers. In oktober 2020 stelde de Ombudsman een onderzoek in naar de twee klachten, en riep de Commissie tijdens een tussentijdse evaluatie op om beter uit te leggen waarom verlengingen of extra financiering niet mogelijk zijn. Dat heeft de Commissie in een tweede ronde volgens de Ombudsman afdoende gedaan, waarmee de Ombudsman de zaak heeft gesloten.