06 januari 2021

De Europese Ombudsman pleit voor platform voor onderzoekers die hinder ondervinden van Covid-19

Caressa Cornelis

Caressa Cornelis

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

De Europese Ombudsman verzoekt de Europese Commissie een online platform te lanceren waar onderzoekers terecht kunnen die hinder ondervinden door Covid-19 restricties. De Ombudsman doet dit naar aanleiding van haar voorlopige bevindingen in een tweetal zaken na klachten te hebben ontvangen van MSCA-onderzoekers. Ook stelt zij dat de Commissie volgens de wet handelde, maar niet beargumenteerde waarom verlengingen of noodfinancieringen niet werden verleend.


De Europese Ombudsman pleit voor platform voor onderzoekers die hinder ondervinden van Covid-19

Europese Ombudsman oordeelt

De Europese Ombudsman verzoekt de Europese Commissie een online platform te bieden aan de onderzoeksgemeenschap om beperkingen aan te kaarten die onderzoekers ondervinden door Covid-19. Het platform moet een overzicht bieden van problemen waar onderzoekers tegen aan lopen en het voor de Commissie gemakkelijker maken om hen daarbij te helpen. De Ombudsman deelt haar voorlopige bevindingen na een tweetal zaken te hebben geopend wegens klachten van twee MSCA-onderzoekers over het handelen van de Commissie tijdens de coronacrisis. Ook constateerde de Ombudsman in haar onderzoek dat de Commissie volgens de wet heeft gehandeld en onderzoekers op een passende wijze heeft geïnformeerd over benodigde maatregelen tegen de coronacrisis. Toch stelt ze dat de Commissie niet voldoende heeft aangegeven waarom zij geen verlengingen of noodfinancieringen heeft verleend. De Ombudsman vraagt de Commissie dan ook om nog één laatste poging te doen om de problemen op te lossen waarmee de onderzoeksgemeenschap wordt geconfronteerd.

Onderzoek naar clausule

Daarnaast merkt de Ombudsman op dat de Commissie in uitzonderlijke omstandigheden de mogelijkheid heeft om, door middel van een clausule, aanvullende financiering te verstrekken aan projecten die gericht zijn op het vinden van oplossingen voor de coronacrisis. De Ombudsman pleit dat de Commissie nog een laatste poging doet om te onderzoeken of deze clausule ook op andere projecten kan worden toegepast in noodsituaties. Nathalie Conrad, een van de MSCA-onderzoekers die een klacht had ingediend, verwelkomt het oordeel van de Ombudsman.

Context

De twee zaken die de Ombudsman in oktober opende, hebben enerzijds betrekking op de communicatie tussen de Commissie en de onderzoekers en anderzijds op de inachtneming van het beheer van subsidies voor MSCA-onderzoekers. De klachten werden ingediend na een maandenlange discussie tussen de Commissie en MSCA-bursalen.