In een brief aan eurocommissaris Mariya Gabriel vragen twee leden van het Europees Parlement om de beurzen die onderzoekers ontvingen uit de Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) onder Horizon 2020 te verlengen. Beursontvangers ervaarden vanwege de coronapandemie vertragingen in de uitvoering van hun onderzoek. Met deze brief ondersteunen de europarlementariërs MSCA-onderzoekers die al eerder klaagden over onvoldoende maatregelen vanuit de Commissie.


Europarlementariërs vragen Commissie om klachten MSCA-onderzoekers serieus te nemen

Compensatie voor vertraging

Twee Europarlementariërs mengen zich ook in de discussie over de verlenging van Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)-beurzen voor onderzoekers die vertraging opliepen door de coronacrisis. In een open brief aan Mariya Gabriel, Europees Commissaris voor kennis, uitten de Duitse parlementariërs Sven Simon en Christian Doleschal hun zorgen over de gevolgen van de opgelopen vertraging voor onderzoekers die een MSCA-beurs ontvingen. De parlementariërs pleiten ervoor om ongebruikte financiering van andere projecten uit Horizon 2020 in te zetten voor een verlenging van de MSCA-beurzen.

Context

MSCA-beursontvangers vroegen in maart al om flexibiliteit in de financiering van uitgelopen onderzoeksprojecten vanwege de coronapandemie. De maatregelen die de Commissie nam in respons waren volgens de onderzoekers echter onvoldoende en sloten niet aan op de persoonlijke situatie van de wetenschappers. Na klachten te hebben ontvangen van MSCA-onderzoekers opende de Europese Ombudsman twee onderzoeken naar de aanpak van Commissie, hier moet 15 november 2020 duidelijkheid over komen.