Het startsein is gegeven: het onderhandelingsmandaat van de Commissie met Zwitserland over hun Horizon-associatie is goedgekeurd door de Raad. De onderhandelingen over Horizon Europe zijn onderdeel van een breed pakket aan maatregelen, die de basis voor de toekomstige betrekkingen tussen de EU en Zwitserland zal gaan vormen.


EU en Zwitserland gaan officieel onderhandelen over Horizon Europe

Mag Zwitserland dan eindelijk meedoen?

De Europese Commissie en Zwitserland gaan onderhandelen over de Zwitserse deelname aan Horizon Europe. Het onderhandelingsmandaat van de Commissie is goedgekeurd door de Raad. De eerste formele onderhandelingsrode vindt plaats in maart. De verwachting is dat ook Zwitserland zich wil laten associëren met alle pijlers. De onderhandelingen zijn onderdeel van gesprekken over een breed pakket aan samenwerkingsmaatregelen tussen de EU en Zwitserland. Deze maatregelen hebben met name betrekking tot de interne markt. De onderhandelingen voor het gehele pakket zullen parallel gevoerd worden.

Context

Door middel van een associatieverdrag kan een niet EU-land zoals Zwitserland deelnemen aan EU-programma’s zoals Horizon Europe. In 2021 liepen de onderhandelingen over een samenwerkingsverdrag tussen Zwitserland en de EU stuk. Toch lijkt de onderlinge samenwerking tussen Zwitserland en de EU op het gebied van O&I weer opgang te komen. Onlangs associeerde het Verenigd Koninkrijk zich al met Horizon Europe, en zal deelnemen aan alle drie de pijlers. Momenteel onderhandelt de EU ook met Zuid-Korea en Japan over eventuele deelname aan Horizon.

 

Mede geschreven door Leah Corsmit.