02 maart 2023

Universiteitenkoepels: politieke ontwikkelingen moeten nu leiden tot associatie VK en Zwitserland

Just van den Hoek

Just van den Hoek

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Naar aanleiding van recente politieke ontwikkelingen roepen zeven universiteitenkoepels uit zes verschillende landen, waaronder UNL en NFU, de Commissie en Britse en Zwitserse overheden op om acuut werk te maken van de associatie van het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland met Horizon.


Universiteitenkoepels: politieke ontwikkelingen moeten nu leiden tot associatie VK en Zwitserland

Associatie, nu!  

In een gezamenlijk statement roepen nationale universiteitenkoepels uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk (VK), Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en België de Commissie en de Britse en Zwitserse overheden op om nu snel werk te maken van associatie. UNL en NFU hebben het statement ondertekend. De koepels verwelkomen het Windsor Framework, waarin de EU en het VK afspraken maken over het Noord-Ierland Protocol. Onenigheid hierover aan beide zijden van het Kanaal hield Britse associatie vooralsnog tegen. De koepels benadrukken dat het Windsor Framework aangegrepen moet worden om Britse associatie met Horizon snel in orde te maken. Wat betreft Zwitserse associatie verwijst het statement naar recente progressie in gesprekken tussen Zwitserland en de EU, dat de weg moet plaveien voor spoedige Zwitserse associatie. Nauwe onderzoeksbanden tussen de EU, het VK en Zwitserland zijn nodig om de gezamenlijke onderzoeks- en innovatiecapaciteit te versterken, aldus de koepels. In een ander statement roepen Europese universiteitenkoepels samen met Britse partners ook op tot snelle Britse associatie naar aanleiding van het Windsor Framework.

Context

De associatie van het VK met Horizon werd geregeld in de Brexitdeal, maar onenigheid over de implementatie van het Noord-Ierland Protocol heeft Britse associatie tot nu toe belemmerd. Het ontbreken van een bredere politieke overeenkomst tussen Zwitserland en de EU zorgt tot nu toe voor uitblijvende Zwitserse associatie. Het Europese kennisveld heeft eerder meermaals opgeroepen tot spoedige Britse en Zwitserse associatie.