Vanwege de groene en digitale transitie zijn er nieuwe soorten onderzoeksinfrastructuren nodig. Dat zegt het European Strategy Forum on Research (ESFRI) in haar nieuwe roadmap. Bovendien moeten de infrastructuren ontwikkeld worden op mondiale schaal omdat de uitdagingen verder reiken dan het Europese continent. Verder kondigde de groep een herziening van haar werkwijze aan met een sterkere focus op strategie.


ESFRI: nieuwe onderzoeksinfrastructuren nodig voor groene en digitale transities

Infrastructuren voor transities  

Er is een groeiende behoefte aan nieuwe soorten onderzoeksinfrastructuur in verband met de uitdagingen rondom klimaatverandering en digitalisering. Dat concludeert het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) in haar nieuwste roadmap voor onderzoeksinfrastructuren. De huidige onderzoeksinfrastructuur van de EU kent hiaten op gebieden als computertechnologie en hernieuwbare energie. Daarom zijn er voor nieuwe infrastructuren meerdere locaties en digitale elementen nodig. Er is volgens het ESFRI een groeiende verwachting voor onderzoek en innovatie (O&I) om oplossingen te bieden voor politieke problemen. Ze moeten bovendien niet alleen op EU-schaal worden ontwikkeld, maar op een mondiale schaal die aansluit bij de omvang van de beoogde problemen.

11 nieuwe infrastructuren

Zoals reeds gepresenteerd in juli komen er elf nieuwe onderzoeksinfrastructuren in 2021. Deze nieuwe internationale onderzoekslaboratoria kosten samen zo’n 4,16 miljard euro. Het duurste project is de Einstein Telescoop, die 1,9 miljard euro kost om de relativiteitstheorie te testen. De provincie Limburg is een van de kandidaten voor deze telescoop.

Prestaties en verandering ESFRI 

ESFRI maakte tijdens de presentatie tevens bekend haar analyse van het Europese infrastructurele landschap te gaan vernieuwen. Het forum wil Europees beleid van betere strategische begeleiding voorzien en ook de stem van belanghebbenden die veel gebruik maken van infrastructuren beter laten terugkomen in de analyse. In de afgelopen 20 jaar hebben lidstaten en de EU 20 miljard euro geïnvesteerd in onderzoekinfrastructuur die in de roadmaps waren opgenomen. Ook uit kaderprogramma’s zoals Horizon Europe komt er geld beschikbaar.

Context

ESFRI helpt de Commissie bij de ontwikkeling van beleid rondom Europese onderzoeksinfrastructuren. Om de twee jaar publiceert ESFRI een roadmap, waarvan de laatste in 2018 verscheen. De lidstaten samen met investeerders uit de private sector financieren elke infrastructuur. In 2020 waarschuwde het Forum om onderzoeksinfrastructuren niet financieel van Europa af te laten hangen. De Tsjechen, die vanaf juli het voorzitterschap van de Raad van de EU op zich nemen, maakten tevens bekend volgend jaar raadsconclusies aan te willen nemen over economische impact van onderzoeksinfrastructuren. Wil u zelf advies geven over onderzoeksinfrastructuren? Het ESFRI Stakeholder Forum zoekt gedurende de hele programmaperiode nog adviseurs.