Maak Europese onderzoeksinfrastructuren onafhankelijk van Horizon Europe. Dit adviseert het European Strategy Forum on Research Infrastructures in een rapport met opties om de financiering van onderzoeksinfrastructuren te verbeteren. Meer betrokkenheid van de lidstaten en een link met andere onderzoeksactiviteiten kunnen het voortbestaan van dergelijke infrastructuren verzekeren.


ESFRI: Laat onderzoeksinfrastructuren niet afhangen van Horizon Europe

Vanaf stap één aandacht voor lange termijn

Europese onderzoeksinfrastructuren (OI’s) moeten vanaf het prille begin nadenken over hun houdbaarheid op de lange termijn. Financiële steun uit Europese Kaderprogramma’s mag daarbij niet voor lief genomen worden. Dat adviseert het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) in het rapport Supporting the Transformative Impact of Research Infrastructures on European Research. Bij de ontwikkeling van onderzoeksinfrastructuren moet vanaf het begin worden gedacht over de levenscyclus. Hierbij wordt in elke fase gekeken of het een perspectief voor de toekomst biedt en nieuwe financiering kan ontvangen. Daarbij zouden investeringen vanuit Horizon Europe gericht zijn op het bereiken van de volgende fase. Om de houdbaarheid op de lange termijn zeker te stellen, moeten onderzoeksinfrastructuren vanaf het begin een beroep doen op financiële én politieke steun van de lidstaten. Ook kunnen onderzoeksinfrastructuren aansluiting zoeken bij zogenaamde European Research Infrastructure Consortiums. Tenslotte waarschuwt ESFRI dat verplicht gebruik van de European Open Science Cloud onder Horizon Europe extra kosten met zich mee zal brengen.

Context:

ESFRI helpt de Commissie bij de ontwikkeling van beleid rondom Europese onderzoeksinfrastructuren. Om de twee jaar publiceert ESFRI een roadmap omtrent onderzoeksinfrastructuren. Onlangs presenteerde ESFRI haar toekomstvisie, waarin het forum stelt dat onderzoeksinfrastructuren van groot belang zijn voor het vormgeven van Europese prioriteiten, zoals de ERA en de Green Deal.