Zes nieuwe onderzoeksinfrastructuren zijn toegevoegd aan de roadmap 2018 van het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). Nederland coördineert twee van deze projecten. ESFRI heeft daarnaast acht nieuwe landmark-projecten en nieuwe potentiële gebieden voor onderzoeksinfrastructuren geïdentificeerd. Ook bevat de roadmap voor het eerst een analyse van de impact van onderzoeksinfrastructuren.

ESFRI Roadmap 2018: zes nieuwe onderzoeksinfrastructuren

Nieuwe infrastructuren en landmark projecten

Er zijn zes nieuwe onderzoeksinfrastructuren opgenomen in de roadmap 2018 van het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). Dit staat in het ‘Strategy report on research infrastructures’. Twee van deze nieuwe projecten worden door Nederland gecoördineerd: het Distributed System of Scientific Collections (DiSSCo) en de European Holocaust Research Infrastructure (EHRI). De nieuwe projecten zullen wetenschappelijke ontwikkeling op gebied van energie, milieu, gezondheid, voedsel en sociale en culturele innovatie bevorderen. In totaal zijn er nu achttien ESFRI projecten. Sinds 2016 hebben acht daarvan zich ontwikkeld tot landmarks, zo blijkt uit het rapport. In totaal zijn er nu 37 landmarks: onderzoeksfaciliteiten die binnen de tien jaar succesvol geïmplementeerd zijn, of waarvan de implementatie is gestart onder de vorige roadmap en die ondertussen een ver stadium hebben bereikt.

Impact van onderzoeksinfrastructuren

Ook geeft ESFRI in een Landscape Analysis voor het eerst een analyse over de impact van de meest relevante onderzoeksinfrastructuren die beschikbaar zijn voor Europese onderzoekers en technologie-ontwikkelaars. Daarnaast noemt ESFRI twee gebieden met een groot potentieel voor nieuwe onderzoeksinfrastructuren: religiewetenschappen en de overgang naar Open Science.

Context

Onderzoeksinfrastructuren zijn faciliteiten, middelen en verwante diensten die door de wetenschappelijke gemeenschap worden gebruikt om hoogstaand onderzoek te verrichten, variërend van sociale wetenschappen tot astronomie en nanotechnologie. ESFRI is een gezamenlijk platform van de EU-lidstaten dat onderzoekt welke investeringen nodig zijn voor onderzoeksinfrastructuren en deze faciliteert, om het hoge wetenschappelijke niveau en het concurrentievermogen van de Europese Onderzoeksruimte te bevorderen. De onderzoeksinfrastructuren bieden vrije toegang tot middelen en diensten voor wetenschappers door heel Europa. ESFRI publiceert roadmaps om de implementatie van onderzoeksinfrastructuren te stimuleren, welke gesteund worden door subsidie van de lidstaten en uit Horizon 2020. De laatste versie van de ESFRI-Roadmap kwam uit 2016.