De Commissie kent in een nieuwe financieringsronde 344 miljoen euro toe aan innovatieve onderzoekers, start-ups en mkb’s onder de European Innovation Council pilot. Ook kondigde ze een nieuwe expertgroep aan, die de toekomstige EIC-werkwijze met programmamanagers in goede banen moet leiden. Hiervoor is de Commissie ook op zoek naar een programmamanager specifiek voor de Green Deal.

Nieuwe resultaten EIC bekend

Subsidies voor Nederlandse universiteiten

De Europese Commissie heeft gisteren bekendgemaakt dat ze 107 innovatieve projecten ondersteunt met 344 miljoen euro via een nieuwe financieringsronde onder de European Innovation Council (EIC) pilot. De Commissie selecteerde 63 projecten onder de EIC Pathfinder pilot, waarin projecten die nog in de onderzoeksfase zitten, worden ondersteund bij het ontwikkelen of vermarkten van baanbrekende technologieën. Hierbij zijn 23 Nederlandse partners betrokken, onder andere de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Maastricht, de universiteit Leiden, de Radboud Universiteit en de universiteit Utrecht. De Commissie voorziet hiervoor 162 miljoen euro. Daarnaast voorziet ze 182 miljoen euro voor 44 projecten onder de Accelerator pilot, gericht op het ondersteunen van startups en mkb’s bij het ontwikkelen en opschalen van innovaties. 21 projecten zullen hierbij gebruik maken van de nieuwe ‘blended finance’ optie. Ook in deze ronde zitten 31 Nederlandse begunstigden.

Nieuwe expertgroep aangesteld; opnieuw call voor programmamanager

Onder de volwaardige EIC wil de Commissie inzetten op een nieuwe manier van financieringsbeheer, namelijk via programmamanagers. Zij zullen verschillende portfolio’s van onderzoeks- en innovatieprojecten overzien en hierbij projecten succesvol moeten begeleiden naar een strategische doorbraak. De Commissie maakte dan ook een expertgroep bekend die aanbevelingen zal ontwikkelen over hoe de programmamanagers vanaf 2021 een maximale impact kunnen bereiken. Er zit, in tegenstelling tot de EIC-adviesraad, geen Nederlander in deze expertgroep. Ook lanceerde de Commissie een call voor een extra EIC-programmamanager die specifiek moet bijdragen aan het behalen van de Europese klimaatambities onder de Green Deal.

Context

De European Innovation Council is momenteel een pilot binnen Horizon 2020 en zal een volwaardig onderdeel worden van het Horizon Europe programma in 2021. De EIC richt zich op het bottom-up ondersteunen van innovatieprojecten om zo het concurrentievermogen van de EU te versterken. Zowel de EIC-Pathfinder als de EIC-Accelerator ondersteunen potentiële baanbrekende innovatieve projecten, waarbij de Pathfinder gericht is innovaties met een laag technology readiness level (TRL) en de Accelerator op innovaties met een hoog TRL.