De European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) uit haar zorgen over het ontwerpvoorstel van de Commissie voor de aanpassing van het Europees patentensysteem. De Commissie bracht onlangs haar voorstel uit om de huidige Verordening rondom de licenties voor de Standard Essential Patents (SEP`s) aan te passen. De koepelorganisatie stelt dat als het ontwerpvoorstel van de Commissie aangenomen zou worden, dit funest zou zijn voor het innovatie ecosysteem in Europa.


EARTO uit zorgen over ontwerpvoorstel Europees patentensysteem

Niet proportioneel en contraproductief

De koepelorganisatie EARTO uit in een statement haar zorgen over het ontwerpvoorstel van de Commissie voor de aanpassing van het Europees patentensysteem. Wat EARTO betreft, zijn wetgevende maatregelen voor Standard Essential Patents (SEP)-licenties überhaupt niet nodig omdat zij het huidige SEP-systeem niet als een horde ziet voor innovatie in Europa. EARTO vreest dat het ontwerpvoorstel van de Commissie indien aangenomen, juist schadelijk zal zijn voor de werking van het Europese innovatie-ecosysteem. Als het ontwerpvoorstel van de Commissie in werking zal treden zal dat de wereldwijde processen voor technologieoverdracht verstoren en uiteindelijk niet-proportionele gevolgen hebben voor de consument, aldus EARTO.

Nieuwe onzekerheden en bureaucratie

Indien het ontwerpvoorstel van de Commissie door de lidstaten wordt bevestigd, verzoekt EARTO de Commissie ervoor te zorgen dat de voorgestelde wijzigingen niet leiden tot nieuwe onzekerheden voor de markt. Ook dient de Commissie er zorg voor te dragen dat de voorgestelde wijzigingen niet resulteren in extra bureaucratie en extra kosten voor eigenaren van intellectueel eigendom, zoals universiteiten, om deel te nemen aan de SEP-licenties. Verder stelt EARTO dat het ontwerpvoorstel niet in overeenstemming is met ander EU-beleid, zoals het EU-mededingingsrecht. Tenslotte vreest zij dat het ontwerpvoorstel disruptieve effecten zal hebben op de samenwerking omtrent SEP-licenties met jurisdicties buiten Europa.

Context

De koepelorganisatie EARTO vertegenwoordigt de belangen van 350 organisaties voor toegepast onderzoek uit meer dan 31 landen in Europa. Als vertegenwoordiger voor toegepast onderzoek reageert EARTO op het ontwerpvoorstel van de Commissie voor een geharmoniseerde wetgeving op het gebied van patenten. De Commissie komt hiervoor met drie Verordeningen, namelijk de Standard Essential Patents, Compulsory Licensing en Supplementary Protection Certificates. De harmonisatie van patentregels moet volgens de Commissie innovatie, het concurrentievermogen en de technologische soevereiniteit van de EU stimuleren. Vele stakeholders zien de plannen van de Commissie echter niet zitten. Ook de Nederlandse regering is kritisch en vraagt zich af of de omvang en ingrijpendheid van de voorgestelde maatregelen in een juiste verhouding staan tot de omvang van het geconstateerde probleem. Zij denkt dat met het nieuw gelanceerde unitair octrooigerecht al een grote stap gezet wordt in de harmonisatie van patenten en het verzekeren van een gelijk speelveld.

 

Mede geschreven door Marouan Moussi.