Precies tien jaar na de overeenkomst over het unitair Europees octrooi wordt het nieuwe systeem nu eindelijk gelanceerd. Jarenlang werd er gewacht op het benodigde aantal landen voor de ratificatie van het Verdrag. De lancering van het systeem voor unitaire octrooien betekent dat er een one-stop shop komt voor de registratie en handhaving van octrooien in Europa.


Europees unitair octrooisysteem nu echt van start

Mijlpaal in Europese samenwerking

In de toekomst wordt het eenvoudiger voor bedrijven en kennisinstellingen om hun innovaties middels octrooien in de EU te beschermen. De Commissie verwelkomt in een persbericht de lancering van het nieuwe Europese unitaire octrooisysteem. In plaats van velerlei nationale procedures te moeten volgen, kunnen innovators in de toekomst uniforme bescherming van het octrooi genieten in de tot nu toe zeventien deelnemende Europese landen. In de toekomst zouden dat er nog meer kunnen worden. Een Europees gerechtshof zal geschillen over octrooien beslechten op basis van een rechtelijk kader dat hetzelfde is in alle lidstaten. Neth-ER schreef eerder dit jaar al over de gevolgen van het nieuwe systeem voor het kennisveld.

Context

Al in 1973 begon de Europese samenwerking op het gebied van octrooien met de ondertekening van het Europees Octrooiverdrag, dat zorgde voor één systeem voor de verlening van octrooien. Het in 1978 opgerichte Europees Octrooibureau is belast met de uitvoering daarvan. In 2013 sloten Europese landen een overeenkomst die naast de registratie van octrooien ook de bescherming ervan Europees zou regelen. Vervolgens duurde het nog tien jaar voordat het benodigde aantal landen de overeenkomst ratificeerde.