De European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) en het Vanguard Initiative verwelkomen de door de Commissie voorgestelde Interreg component 5 en de mogelijkheid tot overdracht van middelen tussen EU-fondsen. Dit blijkt uit een gezamenlijk standpunt, waarin ze benadrukken dat de twee initiatieven van grote waarde zijn voor de bewerkstelliging van synergieën tussen cohesiefondsen en andere EU programma’s, zoals Horizon Europe.

EARTO en Vanguard Initiative verwelkomen voorstellen voor het bevorderen van synergie

Meer mogelijkheden voor synergie

Interreg component 5 en de mogelijkheid tot overdracht van middelen tussen EU-programma’s zijn een goede voorzet voor het bevorderen van synergieën tussen het cohesiebeleid en andere EU-programma’s. Dit stellen de European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) en het Vanguard Initiative in een gezamenlijk standpunt. Zij verwelkomen de initiatieven omdat een dergelijke mogelijkheid op dit moment mist en zij veel belang zien in de vorming van synergieën.

Interreg component 5

De Commissie heeft in haar voorstel voor Interreg een nieuwe tool geïntroduceerd die zich richt op Interregional Innovation Investments, de zogenoemde Interreg component 5. Deze component heeft als doel om interregionale innovatieprojecten die de potentie hebben om Europese waardeketens te bevorderen te commercialiseren en op te schalen. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van slimme-specialisatie strategieën (RIS3) en thematische platforms die regio’s met overeenkomende RIS3 aan elkaar linken. De Commissie heeft voorgesteld om 11,5% van het Interregbudget toe te kennen aan deze component.

Overhevelen van middelen

De Commissie stelt ook de mogelijkheid voor om tot 5% van het cohesiebudget over te hevelen naar een ander EU-fonds, wat met name interessant kan zijn voor verdere investeringen in Horizon Europe. Dit initiatief is vastgelegd in het voorstel over de gemeenschappelijke bepalingen van verschillende ESIF-fondsen. Deze optie, die op vrijwillige basis kan plaatsvinden, geeft regio’s de mogelijkheid om meer te investeren in andere EU-instrumenten en partnerschappen.

Context

Op dit moment zijn onderhandelingen gaande voor verschillende voorstellen van het cohesiebeleid in het Europees Parlement en de Raad. Met dit gezamenlijk standpunt willen EARTO en het Vanguard Initiative input leveren aan deze discussies om het belang van synergieën duidelijk te maken. De werkzaamheden van het Vanguard Initiative zijn gebaseerd op component 5, daarom hecht het veel belang aan de ondersteuning van deze component door het Parlement en de Raad. Vanguard bestaat uit een samenwerking door regio’s die allen streven naar het bewerkstelligen van nieuwe ontwikkelingen door gebruik van slimme-specialisatiestrategieën. De regio’s proberen dit te bereiken door bottom-up innovatie van ondernemers en industriële vernieuwing te bevorderen in de prioritaire gebieden van Europa.