Neth-ER: centrale rol voor onderwijs, onderzoek en innovatie in toekomstig cohesiebeleid

18 mei 2018

Onderwijs, onderzoek en innovatie moeten prioriteit krijgen in het toekomstige Europese regiobeleid. Met deze boodschap overhandigden Pieter Duisenberg, voorzitter van de VSNU, Freddy Weima, directeur van Nuffic en Fried Kramer, directeur Neth-ER namens het Nederlandse kennisveld op 17 mei 2018 een vision paper over cohesiebeleid na 2020 aan Mona Keijzer, staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat.

Prioriteit voor kennis in cohesiebeleid

Het Nederlands kennisveld, verenigd in Neth-ER, is van mening dat onderwijs, onderzoek en innovatie prioriteit moeten krijgen in het toekomstig regiobeleid. Met deze boodschap overhandigden Pieter Duisenberg, voorzitter van de VSNU, Freddy Weima, directeur van Nuffic en Fried Kramer namens Neth-ER het vision paper over cohesiebeleid na 2020 aan Mona Keijzer, staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat. In het vision paper pleit Neth-ER ervoor om de impact van cohesiebeleid te vergroten door in te zetten op meer thematische samenwerking tussen regio’s, gericht te investeren in menselijk kapitaal en door strategisch in te zetten op partnerschappen tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. De maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen vragen om regionaal beleid dat focust op innovatieve oplossingen en inspeelt op technologische ontwikkelingen, zodat Europa het voortouw kan nemen op het gebied van innovatie. Neth-ER roept daarom op tot een coherent, inclusief en duurzaam ‘knowledge first’ beleid, waarbij kennis een centrale rol krijgt in alle EU-beleidsterreinen, waaronder cohesiebeleid.

Toekomst van EU kennisprogramma’s

Met dit vision paper draagt Neth-ER bij aan de discussies over belangrijke Europese programma’s na 2020, te beginnen met de voorbereidingen voor het volgende meerjarig financieel kader (MFK), de Europese lange-termijn begroting voor de periode 2021-2027. Het startschot voor de onderhandelingen tussen de Europese regeringsleiders verenigd in de Raad en het Europees Parlement is inmiddels gegeven met de publicatie van het voorstel voor het MFK 2021-2027 en de belangen die op het spel staan zijn groot. De Europese structuur- en investeringsfondsen maken traditioneel een groot deel van het budget uit. Lidstaten verschillen van mening over de omvang en indeling van het budget en de verdeling daarvan tussen de regio’s.

Context

Voor het Nederlands kennisveld is het prioriteren van onderwijs, onderzoek en innovatie in het cohesiebeleid na 2020 van groot belang, net als synergiën met andere EU-programma’s, zoals het volgende Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, Horizon Europe en de opvolger van Erasmus+.

 Het vision paper over cohesiebeleid na 2020 is het derde in een reeks van vision papers van Neth-ER naast het vision paper voor KP9 en Erasmus+

Meer informatie

Publication Neth-ER: Vision paper for cohesion policy post-2020: Together for knowledge-driven growth
Publication Neth-ER: Vision paper for FP9: Knowledge first
Publication Neth-ER: Vision paper for Erasmus++: Knowledge first
Artikel Neth-ER: EC over EU-budget na 2020: verhoging voor Erasmus+ en KP9
Artikel Neth-ER: Raad benadrukt belang simplificatie van cohesiebeleid na 2020
Artikel Neth-ER: EP: cohesiebudget voor alle regio’s
Event Neth-ER: Neth-ER seminar ‘Beyond 2020’ – Register now!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie start pilots om burgers meer te betrekken bij cohesiebeleid

De Commissie lanceert twee nieuwe pilots waarin het burgers meer hoopt te betrekken bij cohesiebeleid. De pilots moeten burgers en maatschappelijke organisaties in staat stellen om cohesieprojecten...

Lees meer

Verdere verkenning van synergieën tussen EIT en structuurfondsen

In de context van slimme specialisatiestrategieën zijn er volop mogelijkheden voor sterkere synergieën tussen het EIT en de structuurfondsen. Zo blijkt uit een studie van het Joint Research Centre....

Lees meer

JRC: Beroepsonderwijs kan een veel belangrijkere rol spelen in de slimme specialisatie strategieën

Het beroepsonderwijs kan een veel belangrijkere rol in de slimme specialisatie strategieën gaan spelen. Dit stelt het Joint Research Centre in het ‘Skills and Smart Specialisation’ rapport. Het...

Lees meer

Europeanen vinden onderwijs belangrijkste prioriteit voor regionaal beleid

De meeste mensen in Europa en Nederland vinden onderwijs het belangrijkste domein om in te investeren via regionale fondsen, zo blijkt uit de deze week uitgekomen Eurobarometer-peiling. Daarnaast...

Lees meer