Gebruikt uw organisatie voor uw onderzoek kennis met zowel civiele als militaire toepassingen? Geef dan uw reactie op de conceptrichtlijnen voor dual-use compliance van de Europese Commissie. Reageren kan tot en met 30 november.


Commissie vraagt feedback dual-use-richtlijnen voor onderzoekers

Compliance advies voor onderzoekers

De Commissie vraagt onderzoekers om de richtlijnen voor het gebruik van dual-use-technologieën in onderzoek te evalueren. De niet-bindende richtlijnen moeten onderzoeksinstellingen helpen om te voldoen aan de eisen voor het gebruik van dergelijke technologieën. Het concept bevat onder meer advies op het gebied van risicomanagement en het aanvragen van vergunningen. Reageren kan tot en met 30 november.

Context

Dual-use-technologieën, ook wel technologieën voor tweeërlei gebruik, zijn technologieën die zowel een civiele als een militaire toepassing kunnen hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vliegtuigmotoren die een raket kunnen aandrijven, maar net zo goed om software of technische gegevens. Uit veiligheidsoverwegingen is de handel in deze producten aan banden gelegd. Op Europees niveau wordt sinds 2016 gesproken over nieuwe regels, met bijzondere aandacht voor het gebruik door onderzoekers.