LERU: meer duidelijkheid nodig voor onderzoekers in de dual-use verordening

26 juli 2018

Onderzoekers hebben behoefte aan meer duidelijkheid in de dual-use verordening. De League of European Universities (LERU) doet een aantal concrete aanbevelingen om het voorstel tot herziening van de verordening te verbeteren. Hoewel LERU toejuicht dat de verordening gemoderniseerd wordt, kan deze tot veel onduidelijkheid leiden bij onderzoekers die te maken krijgen met deze regelgeving.

Verordening raakt ook het kennisveld  

Er is behoefte aan meer duidelijkheid voor het onderzoeksveld met betrekking tot de dual-use verordening. De League of European Universities (LERU) vraagt aandacht voor de positie van onderzoekers in de nota The Dual Use Regulation – Specific Concerns from the Academic Sector’. Op dit moment behandelen de instellingen een voorstel om de verordening uit 2009 te herzien en te moderniseren. LERU juicht het voorstel tot herziening toe, maar  vreest dat het voorstel veel onzekerheid zal creëren voor onderzoeksinstellingen die met de regelgeving te maken krijgen. 

Meer hulpmiddelen en richtlijnen

De herziening van de verordening moet onderzoekers meer hulpmiddelen en richtlijnen bieden, aldus LERU. Zij adviseert de instellingen om duidelijke handleidingen op te stellen zodat het kennisveld weet hoe zij om moeten gaan met de regelgeving. Het voorstel bevat bijvoorbeeld nieuwe clausules om de controle te kunnen versterken en eerder in te kunnen grijpen als een product mogelijk ingezet wordt op een manier die mensenrechten schendt. LERU erkent het belang hiervan, maar vraagt de EU-instellingen om de verordening ondubbelzinnig te formuleren zodat er geen twijfel ontstaat over de interpretatie.

Daarnaast vraagt LERU aandacht voor een aantal specifieke situaties die de instellingen in overweging moeten nemen bij het opstellen van de nieuwe wetgeving, zoals grensoverschrijdende onderzoekssamenwerking en lange termijn onderzoeksprojecten. Het is belangrijk dat de wetgeving in deze gevallen duidelijk is en geen ruimte laat voor twijfel bij onderzoekers. 

Context

Dual-use producten zijn goederen en technieken die mogelijk misbruikt kunnen worden voor ernstige schending van mensenrechten, terroristische activiteiten of het ontwikkelen van massavernietigingswapens. In 2016 heeft de Commissie een voorstel gedaan om de huidige verordening, die de controle op de handel en doorvoer van deze goederen regelt, te herzien. Vanwege snelle technologische ontwikkelingen is het nodig om de regelgeving te moderniseren en het toezicht te versterken. Het voorstel van de Commissie bevat een nieuwe clausule die met name ziet op de bescherming van mensenrechten in het kader van cyber-surveillance technologieën. Ook is voorzien in simplificatie en harmonisatie van regelgeving. In januari heeft het Parlement gestemd over de ingediende amendementen en de Commissie Internationale Handel het mandaat gegeven voor het starten van de triloog. 

LERU is een netwerk van 23 onderzoeksintensieve Europese universiteiten. Vanuit Nederland zijn de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden bij LERU aangesloten.

Meer informatie

Persbericht LERU: LERU welcomes the recast of the Dual Use Regulation, but requests increased clarity over its scope
Publicatie LERU: The Dual Use Regulation – Specific Concerns from the Academic Sector
Persbericht Commissie: Commission proposes to modernise and strengthen controls on exports of dual-use items
Publicatie Commissie: Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)
Publicatie Europees Parlement: REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Tot 23 augustus feedback mogelijk op voorstellen Horizon Europe en Erasmus

De Europese Commissie vraagt om feedback op de voorstellen voor Horizon Europe en Erasmus. Via de ‘feedbacktool’, die onderdeel uitmaakt van de Better Regulation Agenda van de Commissie, kunt u een...

Lees meer

Impact assessment Horizon Europe in toegankelijk format

De Commissie heeft de impact assessment voor Horizon Europe in een toegankelijk format gepubliceerd. Hierin staan de achtergronden en onderbouwing van het voorstel. Impact assessment De Commissie...

Lees meer

Nederland op derde plaats ERC Starting Grants

Nederland heeft dit jaar 46 van de 403 Starting Grants van de European Research Council (ERC) binnengesleept. De meeste Starting Grants gaan in 2018 naar de natuurwetenschappen; het gemiddelde...

Lees meer

Europese bedrijven raken achterop met investeren in hightech O&O

Europese bedrijven lopen achter met investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) in sectoren met een hogere technologische intensiteit, zoals biotechnologie en ruimtevaart. Dat blijkt uit...

Lees meer