Onderzoekers en universiteiten zijn zelf verantwoordelijk voor het screenen van hun data, om zo te voldoen aan Europese regelgeving rondom dual-use software en technologieën. Dit blijkt uit nieuwe richtlijnen van de Commissie, waarmee ze duidelijkheid geven aan onderzoekers over hoe om te gaan met de verscherpte controle op handel in dual-use producten.


Commissie publiceert dual-use richtlijnen voor onderzoekers

Instellingen zelf verantwoordelijk

De Commissie heeft richtlijnen gepubliceerd over hoe onderzoekers moeten omgaan met nieuwe Europese regelgeving rondom dual-use software en technologieën, ook wel technologieën voor tweeërlei gebruik genoemd. Volgens de Commissie moeten universiteiten en onderzoeksinstellingen papers, datasets en andere onderzoeksresultaten over gevoelige technologieën eerst zelf screenen op mogelijk gevoelige data voor publicatie, en indien nodig een exportvergunning aanvragen bij hun nationale autoriteiten.

Voorbeelden en adviezen

De Commissie spoort instellingen aan om onderzoekers bewust te maken van de mogelijke gevaren van dual-use technologieën. Hiervoor is een breed gedragen aanpak met steun van het management noodzakelijk. In de richtlijnen geeft de Commissie mee hoe instellingen interne compliance procedures kunnen opzetten. Ook geeft de Commissie een overzicht van welke items in welke scenario’s als dual-use kunnen worden beschouwd, variërend van computers en elektronica tot  navigatiesystemen, luchtvaarttechnologieën en nucleaire materialen.

Context

Dual-use technologieën zijn technologieën die, hoewel ze in eerste instantie voornamelijk gebruikt worden voor civiele toepassingen, ook een militaire toepassing kunnen hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nucleaire of chemische technologie. Hoewel in het Europees onderzoeksbeleid sterk wordt ingezet op samenwerking en kennisdeling met landen buiten de EU, bestaat het gevaar dat deze kennis hierdoor in verkeerdere handen terecht komt. Op 9 september 2021 trad de hernieuwde exportcontroleverordening van de Commissie in werking, waarmee ze de controle op de handel in dual-use producten of technologieën wil verscherpen, strategische productieketens binnen de EU wil stimuleren en Europese waardes wil beschermen.