De Commissie moet de begeleiding en dienstverlening aan de Europese partnerschappen aanzienlijk verbeteren. Ook moet de selectie van partnerschappen vlotter. Dat zegt de Partnership Knowledge Hub, een expertgroep aangesteld door de Commissie om advies te geven over de implementatie en coördinatie van de partnerschappen.


Commissie moet het selecteren van Partnerschappen beter ondersteunen

Opinie Partnership Knowledge Hub

De Partnership Knowledge Hub (PKH) roept op tot duidelijkere communicatie en extra begeleiding van de Europese partnerschappen onder Horizon Europe. Dat blijkt uit een opinie van de groep deskundigen die in 2021 werd opgericht om de Commissie te adviseren bij de uitvoering van de partnerschappen in het negende kaderprogramma. In de opinie focust de groep op het selectieproces van partnerschappen en doet het aanbevelingen met betrekking tot het tweede strategische plan van Horizon.

Slechte ondersteuning kandidaatpartnerschappen

De opinie pleit voor duidelijkere richtlijnen en betere ondersteuning voor kandidaatpartnerschappen. Ook op het gebied van samenwerking met derde landen moet er meer duidelijkheid komen over de mogelijkheden en beperkingen van partnerschappen, vindt de expertgroep. De Commissie moet er daarom voor zorgen dat informatie tijdens de selectiefase breder beschikbaar is, bijvoorbeeld door de uitvoerende agentschappen beter van tevoren in te lichten. Op deze manier garandeert men de juiste interpretatie van alle wettelijke eisen en stelt men zeker dat de behoeften van alle partners zijn vervuld. De groep is positief over de nieuwe maatregelen op het gebied van transparantie.

Context

De Europese Partnerschappen zijn een onderdeel binnen Horizon Europe. Het zijn initiatieven waarbij de EU samenwerkt met publieke en private partners om gezamenlijke onderzoeks- en innovatieprogramma’s te ondersteunen. Als voorwaarde geldt dat deze partnerschappen moeten bijdragen aan prioriteiten vastgesteld door de Commissie, zoals een klimaatneutraal en digitaal Europa. Momenteel onderhandelen lidstaten en Commissie over tien nieuwe partnerschappen die in 2025 van start zouden moeten gaan.

Mede geschreven door Hannah Teule.