De Commissie moet de begeleiding en dienstverlening aan de Europese partnerschappen aanzienlijk verbeteren. Ook moet men de uitvoerende agentschappen beter inlichten ter voorbereiding op het selecteren van partnerschappen. Dat zegt de Partnership Knowledge Hub, een deskundige groep aangesteld door de Commissie om advies te geven over de implementatie en coördinatie van de partnerschappen. De deskundige groep geeft haar aanbevelingen in het kader van het tweede strategische plan van Horizon Europe.


Commissie moet het selecteren van Partnerschappen beter ondersteunen

Opinie Partnership Knowledge Hub

De Partnership Knowledge Hub (PKH) roept op tot duidelijkere communicatie en extra begeleiding van de Europese partnerschappen onder Horizon Europe. Dat blijkt uit een opinie van de Horizon Europe deskundige groep die in 2021 werd opgericht om de Commissie te adviseren bij de uitvoering van de Partnerschappen in het negende kaderprogramma. In de opinie focust de PKH op het selectieproces van partnerschappen en doet het aanbevelingen met betrekking tot het tweede strategische plan van Horizon.

Slechte ondersteuning kandidaat partnerschappen

De opinie pleit voor duidelijkere richtlijnen en betere ondersteuning voor kandidaat-partnerschappen. Ook op het gebied van samenwerking met derde landen moet er meer duidelijkheid komen over de mogelijkheden en limieten van partnerschappen, vindt de expertgroep. De Commissie moet er daarom voor zorgen dat informatie tijdens de selectiefase beter voorbereid is, bijvoorbeeld door de uitvoerende agentschappen beter van tevoren in te lichten. Op deze manier garandeert men de juiste interpretatie van alle wettelijke eisen en stelt men zeker dat de behoeften van alle partners zijn vervuld. De PKH is positief over de nieuwe maatregelen op het gebied van transparantie.

Context

De Europese Partnerschappen zijn een onderdeel binnen Horizon Europe. Het zijn initiatieven waarbij de EU samenwerkt met publieke/particuliere partners om onderzoek en innovatie programma’s te ondersteunen. Als voorwaarde geldt dat deze partnerschappen moeten bijdragen aan prioriteiten vastgesteld door de Commissie, zoals een klimaatneutraal en digitaal Europa. De PKH publiceert deze opinie, gericht aan de Commissie, met zicht op het tweede strategische plan van Horizon Europe.


Mede geschreven door Hannah Teule.