De Commissie publiceert tien nieuwe kandidaat-partnerschappen die tijdens het tweede strategisch plan van Horizon Europe van start gaan. Lidstaten en de geassocieerde landen met Horizon hebben tot september om met de Commissie in gesprek te gaan over de kandidaat-partnerschappen.  


Commissie stelt tien nieuwe Horizon partnerschappen voor

De tien partnerschappen

De Commissie komt met een voorstel voor tien nieuwe Europese partnerschappen in Horizon Europe. Zij moeten ervoor zorgen dat de overgang naar een groener en digitaal Europa soepeler en sneller verloopt. Daarnaast moeten deze bijdragen aan de strategische autonomie van Europa. De nieuwe kandidaat-partnerschappen, die in de tweede helft van Horizon Europe van start gaan, luiden als volgt:  

  1. Brain Health: versnelt de levering van preventieve, diagnostische, therapeutische zorg oplossingen ten behoeve van de gezondheid van de hersenen bij patiënten, onder andere door een beter begrip van het functioneren van de hersenen en door het versterken van de afstemming en synergiën tussen internationale onderzoeksinitiatieven op het gebied van hersengezondheid.
  2. Forests and Forestry for a Sustainable Future: het bevorderen van gezonde, biodiverse en veerkrachtige bossen die duurzaam beheerd worden en een breed scala aan belangrijke ecosysteemdiensten kunnen leveren. Waaronder beperking van de klimaatverandering door koolstof en een continue aanvoer van materialen en diensten voor de ontwikkeling van de bio-economie.
  3. Innovative Materials for EU (I’M for EU): zet zich in voor betere innovatieve materialen door middel van deep-tech.
  4. In-Orbit Demonstration and Validation: het bevorderen van een wereldwijd competitieve Europese ruimtevaartsector door middel van een regelmatige, duurzame, kosteneffectieve en responsieve dienst die de technologische rijping van ruimte-innovaties ondersteunt.
  5. Raw Materials for the Green and Digital Transition: de focus ligt op mineralen en metalen, in het bijzonder kritieke en strategische grondstoffen. Het thematische toepassingsgebied is exploratie, winning, verwerking, raffinage en recycling.
  6. Resilient Cultural Heritage: het doel is het versterken van de middelen voor Europees cultureel erfgoed en bij te dragen aan klimaatneutraliteit in andere sectoren door traditionele en innovatieve toepassing van technieken en materialen die voortkomen uit onderzoek.
  7. Social Transformations and Resilience: dit partnerschap wil kennis en instrumenten ontwikkelen om hedendaagse complexe sociale vraagstukken op een collaboratieve en systematische manier aan te pakken. Het doel is een transformatief onderzoeks- en innovatieprogramma op te zetten tussen sociale en geesteswetenschappen om inclusieve duurzame ontwikkeling en sociale en economische veerkracht mogelijk te maken in het licht van veranderingen in klimaat, technologie, demografie en mondiale handelspatronen. Dit moet helpen beter te anticiperen op mogelijke onverwachte gebeurtenissen.
  8. Solar Photovoltaics: bevordert de industriële betrokkenheid bij onderzoek en innovatie op het gebied van zonnepanelen.
  9. Textiles of the Future: is gericht op het stimuleren van de innovatiecapaciteiten in het ecosysteem van textiel door de opkomst en toepassing van innovatieve, duurzame en circulaire oplossingen en het stimuleren van talent.
  10. Virtual Worlds: geeft vorm aan de volgende grenzen van virtuele werelden, waaronder metaverses, die de visie van het Digitale Decennium 2030 weerspiegelen op basis van gemeenschappelijke Europese waarden, beginselen en strategische belangen. Daarnaast ligt de focus op het creëren van zakelijke kansen voor bedrijven en belangen voor de mens.

Context

De partnerschappen vallen onder de tweede pijler van Horizon Europe. De tien kandidaatpartnerschappen zouden zich scharen bij de al gestarte 49 partnerschappen in Horizon Europe. Dat zijn er een stuk minder dan de honderd partnerschappen in Horizon 2020. De partnerschappen worden deels gefinancierd door Horizon Europe, maar leunen ook op publieke en private partijen voor financiering. Deze partijen verdubbelden daarmee het budget voor de partnerschappen. Partnerschappen moeten de ontwikkeling van innovatieve oplossingen beter implementeren, middels publieke-private samenwerking. Als voorwaarde geldt dat de partnerschappen moeten bijdragen aan de beleidsprioriteiten van de Commissie om bijvoorbeeld een klimaatneutraal en digitaal Europa te bereiken. Ook dragen de partnerschappen bij aan het versterken van de Europese Onderzoeksruimte (ERA) en de open strategische autonomie. De lijst van partnerschappen is nog niet definitief. De lidstaten en de geassocieerde landen met Horizon hebben tot september om met de Commissie in gesprek te gaan over de kandidaat-partnerschappen.

 

Mede geschreven door Marouan Moussi.