Een Nieuw Europees Bauhaus Lab is het nieuwste middel van de Commissie om het Bauhaus concreter en tastbaarder te maken. Binnen de doe-en denktank zijn er verschillende instrumenten die hieraan bij moeten dragen, zoals een labelling strategy project, twee innovatieve financieringsprojecten en een nieuwe call voor ‘Bauhaus-vrienden’. Bij meerdere instrumenten vraagt de Commissie om input van belanghebbenden.


Commissie lanceert doe-en denktank om Bauhaus tastbaarder te maken

Labelling strategie om beoordelingskaders te creëren

De Commissie heeft een doe-en denktank geopend om het Nieuw Europees Bauhaus concreter en tastbaarder te maken. In een persbericht laat de Commissie weten dat het verschillende instrumenten heeft ontworpen binnen het aangekondigde Nieuw Europees Bauhaus Lab (NEB LAB).  Het doel van het online lab is om individuen bij elkaar brengen om van elkaar te leren. Het belangrijkste instrument binnen het NEB LAB is het labelling strategy project, waarbij experts, academici en professionals uitgenodigd worden om beoordelingskaders te creëren. De Commissie heeft hiervoor geen specifieke aanmelddeadline vermeld. Deze kaders moeten projecten afstemmen op het leveren van een bijdrage aan het NEB. Een nader vorm te geven ‘NEB-kompas’ zal de belangrijkste Bauhaus-principes en waarden uiteenzetten.

Instrumenten in ontwikkeling

Naast het labelling strategy project heeft de Commissie ook een nieuwe call gelanceerd binnen het NEB LAB. De call for Friends moet de vraag vanuit publieke instellingen, politieke organisaties en bedrijven naar gestructureerde betrokkenheid bij het Bauhaus beantwoorden. De ‘Bauhaus-vrienden’ komen bij een groep van meer dan 450 bestaande partners, die gezamenlijk het Bauhaus bespreken. De call staat open voor organisaties uit de publieke sector. Als derde instrument heeft de Commissie een enquête uitgezet om te testen hoe het gehele Europese regelgevingsapparaat bij kan dragen aan het Bauhaus. Reageren op deze vragenlijst kan tot en met 30 juni 2022. Ook lanceert de Commissie binnen het NEB LAB twee innovatieve financieringsprojecten, die moeten ontdekken wat de ideale financieringstactiek is voor het Bauhaus. Het eerste project focust op crowdfunding en publieke financiering. Het tweede project focust op filantropische organisaties.

Nieuwe instrumenten op komst

Tot slot kondigt de Commissie aan dat zij werkt aan drie nieuwe NEB LAB projecten, waaronder ‘New European Bauhaus goes South’, waarbij Europese landen samen het onderwijs verbeteren door middel van architectuur. Andere projecten zijn het ‘Nordic Carbon neutral Bauhaus’ project, een open forum over hoe architectuur kan bijdragen aan koolstofneutrale gebouwen en het ‘New European Bauhaus of the mountains’ project, waarbij gezocht wordt naar een verbetering van de levenskwaliteit van burgers in rurale en bergachtige gebieden.

Context

Het Nieuw Europees Bauhaus maakt onderdeel uit van de renovatiegolf van de Commissie. In september 2021 startte het Bauhaus als het project dat de Europese Green Deal moest belichamen. Het EIT draagt bij aan het Bauhaus door middel van calls, waarvan de recentste in maart 2022 werden aangekondigd. In februari 2022 adviseerde een samengestelde expertgroep de Commissie om Horizon Europe meer mogelijkheden te geven voor de ontwikkeling van het Bauhaus. Tussen 9 en 12 juni is het eerste New European Bauhaus festival in Brussel dat bestaat uit een forum, een beurs en verschillende culturele activiteiten.