Onderzoek- en onderwijsinstellingen moeten normalisatiebeleid en een strategie voor management van intellectueel eigendom ontwikkelen voor de valorisatie van onderzoeksresultaten. Dit beveelt de Commissie aan in twee handboeken. De handboeken geven aanbevelingen aan onderzoeks- en onderwijsinstellingen op het gebied van normalisatie en het gebruik van intellectueel eigendomsrecht.


Commissie komt met handboeken normalisatie en intellectueel eigendom

Meer normalisatie onderzoek en onderwijs

Onderzoeks- en onderwijsinstellingen worden aanbevolen om normalisatiebeleid te ontwikkelen en een strategie voor slim gebruik van intellectueel eigendom. Dat staat in de handboeken van de Commissie waarin zij aanbevelingen doet omtrent normalisatiebeleid en intellectueel eigendom. Verder beveelt de Commissie onderzoeks- en onderwijsinstellingen aan om te gaan onderzoeken welke onderzoeksgebieden kunnen worden betrokken bij normalisatie. Dit draagt bij aan hoe normalisatie helpt bij onderzoeksresultaten valoriseren. Ook wil de Commissie dat deze instellingen activiteiten opnemen in loopbaan, onderwijs en trainingen. Deze trainingen, voor leidinggevenden en onderzoekers van onderzoek- en onderwijsinstellingen, verzekeren steun voor de verdere ontwikkeling van normalisatiebeleid in hun instellingen. Onderzoek- en onderwijsinstellingen worden daarnaast aanbevolen een indicator- en evaluatiesysteem voor normalisatieactiviteiten te creëren. Dit draagt bij aan het beter verzamelen en interpreteren van data.

Normalisatie op projectbasis

De Commissie geeft ook advies voor normalisatie op projectbasis. Tijdens het opstellen van een projectvoorstel zou het bestaande normenlandschap al geanalyseerd moeten worden om te kijken of er nieuwe of bijgewerkte normen moeten komen binnen het onderzoeksgebied. In een samenwerkingsproject wordt aangeraden om een gezamenlijk positie omtrent normalisatie te creëren om tegenstrijdigheden tijdens het project te voorkomen. Ook beveelt de Commissie aan om normalisatie te promoten door nationale en regionale samenwerking met Standards Developing Organizations (SDO’s) en onderzoek – en onderwijsinstellingen. Tenslotte raadt de Commissie aan dat nationale overheden ondersteuningsstructuren gebruiken met betrekking tot de rol van normalisatie voor de bevordering van valorisatie van onderzoek en innovatie (O&I) resultaten.

Strategische omgang intellectueel eigendom

In het andere handboek over intellectueel eigendom, beveelt de Commissie onderzoeks- en onderwijsinstellingen aan om strategisch beheer van intellectueel eigendom vorm te geven. Dit om ervoor te zorgen dat er op organisatieniveau strategisch wordt omgegaan met intellectueel eigendom in samenhang met Open Science en onderzoeks- en innovatieactiviteiten (O&I). Ook moet er geïnvesteerd worden in onderwijs, training en bewustwording om inzicht op dit onderwerp te vergroten. Hiernaast wordt aanbevolen om tijdens O&I activiteiten vroegtijdig duidelijkheid te scheppen over specifieke intellectueel eigendomsrechten.

Context

Normalisatie is het proces dat gericht is op de vaststelling van technische- of kwaliteitspecificaties waaraan bestaande of toekomstige producten, productieprocessen of diensten kunnen voldoen. Kennisvalorisatie staat centraal in actie 7 van de Europese Onderzoeksruimte en als onderdeel daarvan zijn deze handboeken opgesteld. Normalisatie en intellectueel eigendom zijn belangrijke onderwerpen voor de Commissie. Zo heeft de Commissie eerder een bewustwordingscampagne opgezet met het streven naar een groter valorisatiebewustzijn binnen de Europese Unie. Ook heeft de Commissie geconcludeerd dat het Europese kennisveld behoefte heeft aan nieuwe richtlijnen op het gebied van kennisvalorisatie die de Commissie in 2022 publiceerde

 

Mede geschreven door Tsjalling Kootstra.