Universiteitenkoepel CESAER belicht haar prioriteiten in het beleidspakket voor de Europese Onderzoeksruimte. Hoewel de organisatie laat weten alle twintig acties voor de Europese Onderzoeksruimte aan te moedigen, verdienen twaalf acties volgens haar extra aandacht van de Europese lidstaten.  


CESAER belicht haar topprioriteiten uit beleidsagenda voor Europese Onderzoeksruimte

Waar moet de ERA extra aandacht aan geven?  

In een nieuw statement presenteert de universiteitenkoepel Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER) haar prioriteiten ten aanzien van het recent aangekondigde beleidspakket voor de Europese Onderzoeksruimte. Hoewel CESAER het totale beleidspakket van twintig acties positief ontvangt, benadrukt de organisatie het specifieke belang van twaalf acties. De acties die volgens CESAER extra aandacht verdienen betreffen:  

 • Actie 1: Werken aan open wetenschap, onder meer via de European Open Science Cloud (EOSC) 
 • Actie 2: Copyright en data wetgevingskader  
 • Acties 3 & 4: Beoordelingskader onderzoek en onderzoeksloopbanen 
 • Actie 5: Gendergelijkheid 
 • Actie 6: Academische vrijheid 
 • Actie 7: Kennisvalorisatie 
 • Actie 8: Onderzoeksinfrastructuren 
 • Actie 9: Mondiale aanpak 
 • Actie 13: Hoger onderwijsinstellingen ondersteunen 
 • Actie 16: Toegang tot excellentie 
 • Actie 20: Toekomstige investeringen in O&O  

CESAER dringt er op aan actief aan de slag te gaan met acties voor de Europese Onderzoeksruimte. Om lidstaten in de toekomst gemotiveerd te houden rondom de ERA acties, wijst CESAER op het belang van werkgroepen die toezien op het werken en behalen van de doelen. Vertegenwoordigers van de lidstaten alsook stakeholder organisaties moeten daarin vertegenwoordigd zijn.  

Context 

CESAER is een universitaire koepelorganisatie waaronder 54 universiteiten zich scharen uit 26 verschillende landen. Daaronder vallen ook twee Nederlandse universiteiten: de Universiteit Twente en de TU Delft. Ten aanzien van de acties voor de Europese Onderzoeksruimte geldt dat lidstaten door de Commissie zijn gevraagd om voor eind juni aan te geven op welke acties zij van plan zijn zich toe te leggen. CESAER heeft aangeboden lidstaten te ondersteunen in het uitvoeren van verschillende acties. Daarnaast heeft CESAER aangegeven onderdeel te willen uitmaken van besprekingen voor toekomstige investeringen in O&O om deze in goede banen te kunnen leiden.  
 

Mede geschreven door Liza Bex.