In totaal krijgen 1.737 onderzoekers een MSCA Seal of Excellence, waarvan 124 Nederlanders. Dat stelt de Commissie in een persbericht. Nederland ontvangt na Spanje, Italië, Frankrijk en Duitsland de meeste Seals of Excellence.


124 Nederlandse onderzoekers ontvangen de MSCA Seal of Excellence

Nederland scoort goed voor de Seal of Excellence

124 Nederlandse onderzoekers ontvangen de Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Seal of Excellence. Na grote landen als Spanje (272), Italië (269), Frankrijk (224) en Duitsland (192) scoort Nederland het best op de hoeveelheid ontvangers. Postdoctoral Fellowships onder MSCA zijn zeer competitief. Met deze fellowships voeren postdoctorale onderzoekers projecten uit binnen Horizon Europe. Door het beperkte budget van Horizon krijgt niet iedere postdoctorale onderzoeker een fellowship-beurs als ze wel aan de criteria voldoet. De onderzoekers die geen beurs ontvangen, maar wel een onderzoeksproject met een score van 85% of hoger heeft, krijgt de Seal of Excellence. Ondanks het mislopen van een beurs, kan de Seal of Excellence postdoctorale onderzoekers helpen alternatieve fondsen te ontvangen. Van de 8.039 aanmeldingen voor de 2023 call krijgen maar liefst 1.249 aanmeldingen financiering en 1.737 een Seal of Excellence.

Context

Het MSCA-onderdeel uit Horizon Europe ondersteunt startende onderzoekers van alle wetenschappelijke disciplines met beurzen. Deze beurzen worden zowel aan individuele als aan samenwerkingsverbanden toegekend. Het programma geeft onderzoekers ook de kans om voor een bepaalde periode onderzoek te doen in het buitenland. De volgende ronde voor MSCA Postdoctoral Fellowships opent op 23 april 2024. In de laatste MSCA call voor doctoral programmes heeft de Commissie twaalf (van de in totaal 128) nieuwe projecten toegewezen aan Nederlandse instellingen. 

 

Mede geschreven door Fleur Korte.