De Commissie wijst Nederlandse instellingen twaalf nieuwe Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) projecten toe. Dat blijkt uit de resultaten voor de 2023 MSCA call voor doctoral programmes. In totaal verdeelt Brussel 443 miljoen euro onder meer dan 1.900 Europese PhD’ers, in 128 projecten. De meeste projecten vinden plaats op het snijvlak van Technische wetenschap en ICT. Veruit de minste projecten hebben betrekking op Economie.


Nederland coördineert twaalf nieuwe MSCA programma’s

Meer geld, meer PhD’ers, maar minder projecten

Nederlandse instellingen gaan twaalf nieuwe Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) projecten coördineren. Dat maakt de Commissie bekend in de resultaten van de MSCA doctoral programmes ronde van 2023. In totaal selecteerde de Commissie zo’n 128 projecten voor financiering, die meer dan 1.900 Europese promovendi verdiepende training bieden. Er is 443 miljoen euro beschikbaar gesteld, wat een kleine toename is ten opzichte van vorig jaar voor deze call. Vorig jaar werden er echter méér projecten (149) gefinancierd, maar met minder onderzoekers (1.650). Duitsland en Spanje halen dit jaar de meeste projecten binnen (beiden 19), met Frankrijk (17) en Nederland daarachter. Zo’n 37% van de projecten vindt plaats in de Technische en ICT-wetenschappen, gevolgd door Levenswetenschappen (24%) en Scheikunde (12%). Slechts 1,6% en 0,8% van de projecten gaan over respectievelijk Wiskunde en Economie, de minst gefinancierde thema’s in deze call.

Context

MSCA doctoral networks is één van de vijf typen MSCA-acties. MSCA doctoraatnetwerken zijn trainingsnetwerken voor het opleiden van PhD-kandidaten binnen zowel academische als niet academische organisaties. De doctorale netwerken zijn de opvolger van de Innovative Training Networks in Horizon 2020. In de ronde van 2021 kende de Commissie 405 miljoen euro toe aan 144 PhD-programma's.