De interesse in Marie Curie-beurzen neemt af. De call van 2022 voor postdoctorale beurzen gefinancierd door Marie Skłodowska-Curie Actions heeft 16% minder voorstellen opgebracht dan de call van 2021. Dit blijkt uit de cijfers van het European Research Executive Agency. De daling in het aantal aanvragen startte tijdens de COVID-19 pandemie. 


In 2022 16% minder aanvragen voor postdoctorale MSCA ten opzichte van 2021

Daling aanvragen

Het aantal onderzoekers dat dit jaar een aanvraag hebben gedaan voor een postdoctorale beurs bij Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) is verminderd met 16% ten opzichte van 2021. Dit blijkt uit de gepubliceerde cijfers van het European Research Executive Agency. In totaal zijn er 7044 aanvragen ingediend in 2022. In 2021 waren er in totaal 8356 aanvragen gedaan en in 2020 zelfs 10.576. Een mogelijke verklaring voor de daling sinds 2021 is de COVID-19 pandemie.

Tijdlijn huidige call

De resultaten van de 2022-call worden midden-februari 2023 verwacht en in de lente van 2023 starten de eerste gefinancierde projecten. De Europese commissie financiert de projecten met een budget van 257 miljoen euro. De volgende call voor postdoctorale beurzen van MSCA gaat in april 2023 open.

Context

Het MSCA-programma is onderdeel van pijler 1 van Horizon Europe. Deze pijler gaat over excellente wetenschap. De aandacht van het MSCA gaat naar onderzoek en het trainen van nieuwe vaardigheden. In overeenstemming hiermee is er de jaarlijkse call voor postdoctorale beurzen van het MSCA voor onderzoekers die nieuwe vaardigheden willen opdoen, hun carrière willen ontwikkelen en een variatie aan onderzoeksactiviteiten in het buitenland willen verrichten.