Nederland is aantrekkelijk voor MSCA-onderzoekers. Ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje en Frankrijk zijn in trek. Bijna 60% van alle MSCA-onderzoekers verhuist namelijk naar één van deze vijf landen. Dit blijkt uit een studie van de Commissie naar mobiliteitsstromen onder Horizon 2020. Nationale hervormingen zijn nodig om de mobiliteit van onderzoekers binnen Europa beter in evenwicht te brengen.


Nederland aantrekkelijk voor MSCA-onderzoekers, maar spreiding binnen EU kan beter

Bijna 60% van alle MSCA-onderzoekers gaat naar vijf EU landen

Nederland is aantrekkelijk voor MSCA-onderzoekers. Dit blijkt uit het rapport ‘Study on mobility flows of researchers in the context of the Marie Sklodowska-Curie Actions’ uitgevoerd voor de Commissie. Naast Nederland zijn ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje en Frankrijk in trek bij onderzoekers. Bijna 60% van alle MSCA-onderzoekers verhuist naar één van deze vijf landen. Landen met meer geavanceerde O&I hebben de neiging om via de MSCA-regeling meer onderzoekers aan te trekken, terwijl landen met zwakkere systemen minder aantrekkingskracht hebben en hun onderzoekers aan het buitenland verliezen. Verder laat het onderzoek zien dat 12 regio’s 30% van alle MSCA-onderzoekers hosten.

Commissie kan spreiding verbeteren

De door MSCA gefaciliteerde mobiliteit weerspiegelt de bestaande mobiliteitstrends, waarbij onderzoekers van oost naar west trekken. De onderzoekers adviseren de Commissie daarom om mobiliteit binnen Europa beter in evenwicht te brengen. De lidstaten, en met name de zogenaamde wideninglanden die achterlopen op het gebied van onderzoek en innovatie, moeten het voortouw nemen bij nationale hervormingen om toponderzoekers aan te trekken. De Commissie kan hierbij ondersteunen, en moet bovendien beter gebruikmaken van de beleids- en financieringsinstrumenten waarover zij beschikt om meer te sturen op hervormingen van O&I-systemen. De pilot met Widening Fellowships heeft de instroom in wideninglanden al positief beïnvloed, maar onvoldoende om van een brain circulation te kunnen spreken.

MSCA goed voor behouden en aantrekken talent

Verder toont de studie aan dat MSCA bijdraagt aan het behouden van Europees talent, het aantrekken van buitenlandse onderzoekers, en het aanmoedigen van Europese onderzoekers om naar Europa terug te keren. De belangrijkste redenen voor mobiliteit van onderzoekers naar specifieke landen, regio’s of instellingen zijn de mogelijkheid om met vooraanstaande wetenschappers te werken, de kwaliteit van de onderzoeksinfrastructuur en de aangeboden opleiding.

Context

Het MSCA-programma is onderdeel van pijler 1 van Horizon Europe, wat bestemd is voor excellente wetenschap. MSCA poogt onderzoekers door middel van mobiliteit en opleiding uit te rusten met nieuwe kennis en vaardigheden. Onderzoekers in alle stadia van hun carrière kunnen een beurs aanvragen voor internationale of interdisciplinaire mobiliteit. De MSCA kent vijf smaken: MSCA doctoral networks zijn gericht op PhD-studenten. MSCA Postdoctoral Fellowships zijn bestemd voor individuele postdocs. Staff Exchanges financieren korte uitwisselingen van onderzoekers en ondersteunend personeel. COFUND actions dragen bij aan de ontwikkeling van trainingsprogramma’s en carrièremogelijkheden voor onderzoekers en MSCA and Citizens maakt wetenschap makkelijker toegankelijk door het financieren van de European Researchers Night. In 2022 en 2023 steunt dit onderdeel ook bezoeken van wetenschappers aan scholen.